Hypnotische Communicatie in Medische Settings

Een 5-daagse Opleiding in het UZA 2018

 

Onderwerpen

Tijdens deze 5-daagje opleiding komen de volgende basisbegrippen aan bod: 
- Algemene informatie over hypnose
- Comfort taal, positieve communicatie
- Enkele hypnotische inductie methoden
- Hypnotische communicatie en suggesties
- Werken met symbolen en metaforen
- Omgaan met angstige patiënten. 
- Aanpak van pijn- en angst bij procedures
- Hypnose bij acute pijn en basisprincipes hypnose bij chronische pijn 
- Integratie van hypnose bij werken met kinderen

Data
28 september 2018
12 oktober 2018
9 november 2018
23 november 2018
7 december 2018

De Vlaamse Wetenschappelijke Hypnosevereniging (VHYP) organiseert deze opleiding voor een 5de keer, na succesvolle vorige opleidingen in 2012, 2014, 2015, 2016 en 2017 in het UZA.

Medische hypnose krijgt een steeds belangrijker plaats in diverse ziekenhuizen en medische settings wereldwijd. Patiënt satisfactie wordt een parameter die mede de kwaliteit van de zorg in bepaalde ziekenhuizen bepaalt. Hypnotische en positieve communicatie en meer formele hypnose methoden verhogen het comfort van patiënten en de tevredenheid over de zorg. Bij combinatie met medicamenteuze verdoving, zijn de nodige dosissen veel lager.

In de opleiding komt het accent op betere coping met angst en pijn, wat een belangrijke tijdswinst oplevert zoals uit onderzoek is bewezen. Onderzoeken verlopen vlotter en hebben dus meer kans op slagen. Hypnotische communicatie is stress-reducerend voor de patiënten en het team.

De opleiding omvat een theoretische basis, specifieke en praktische oefeningen die meteen in de dagelijkse praktijk ingang vinden.

De opleiding bestaat uit 5 lesdagen en wordt verzorgd door opleiders van de vhyp, die een ruime ervaring met hypnose hebben.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor verpleegkundigen en artsen die in hun werk geconfronteerd worden met angstige patiënten en pijnlijke procedures, zowel bij volwassenen als kinderen. Chronische pijn komt in beperkte mate aan bod.

Resultaat
Na deze opleiding bent u in staat om zowel kinderen als volwassenen te begeleiden om beter, op een meer comfortabele en ontspannen manier met pijn en angst om te gaan of pijn te controleren. De patiënten worden rustiger en minder angstig wat niet alleen een impact heeft op hun eigen ervaringswereld, maar ook op hun omgeving. De sfeer wordt omgebogen van gespannen naar creatief, van onrustig naar comfortabel, van angstig naar communicatief.

Locatie: Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem 
Tijden: voormiddag (VM) 9:30-12:45, namiddag (NM) 13:45-17:00
Deelnameprijs: € 500 inclusief middaglunch (broodjes) en koffiepauzes
Aantal deelnemers: 14-20. De opleiding gaat enkel door bij een voldoende aantal deelnemers!
Contactpersoon: Ann Roete, verpleegkundige 
Inschrijving: Via knop onderaan de pagina
Accreditatie wordt aangevraagd voor artsen

Dag 1 – Vrijdag 28/9 Algemene info hypnose, comfort taal en positieve communicatie
Info, kennismaking met wat hypnose wel en niet is, hoe ‘natuurlijk’ trance is, en hoe je patiënten uit hun angstige ‘negatieve’ trance kan begeleiden naar rust en comfort.
Eenvoudige eye-openers om van daaruit met jouw taalgebruik comfort te verhogen. Inzicht in ongewenste ‘negatieve’ suggesties en angstverhogend taalgebruik.

Oefenen met enkele inductie- en verdiepingsmethoden.Comfort Taal en Positieve communicatie, Naturalistische trance

Lesgever: Dr. Nicole Ruysschaert

Dag 2 – Vrijdag 12/10 Specifiek inductie protocol bij begeleiden medische procedures. Hypnotische inducties en verdiepingen. Omgaan met angst. 
Een reis in 13 stappen. Oefenen met enkele inductie- en verdiepingsmethoden. Trance inductie-protocol bij begleiden van procedures.

Begeleiden van angstige patiënten, zelfhypnose. 

Lesgever: Dr. Nicole Ruysschaert

Dag 3 VM –Vrijdag 9/11  Begeleiden van kinderen. Akute en chronische pijn en angst beter hanteren. Praktijk / toepassingen. Hypnose in het OK.
Lesgevers : Dr Tania Mahler / Ann Roete 

Dag 3 NM – Vrijdag 9/11. LAURS. Patiënten voorbereiden op chirurgische procedures. Begeleiding tijdens ingrepen. 

Lesgever: Dr Sabine Maes 

Dag 4 – Vrijdag 23/11 Hypnose en kinderen
Het gebruik van hypnose bij kinderen wordt uiteengezet en aangeleerd. De klemtoon ligt vooral op het gebruik van de spontane trance, het gebruik van metaforen en het opbouwen van rapport.

Lesgever: Luc Bouteligier Psycholoog

Dag 5 –Vrijdag 7/12 Acute pijn en angst / Begeleiden van medische procedures

Hypnose en acute pijn
Aan bod komen fysiologische en neurologische aspecten van pijn en het werkingsmechanisme van hypnose hierop.

We geven een samenvatting van de literatuur waarin uitgebreid bewezen werd dat hypnose pijn en stress kan verminderen bij chirurgische interventies, invasieve onderzoeken, radiologie en biopsie.

Praktische aanpakken worden gedemonstreerd en aangeleerd.

Lesgevers: Marian Schaerlaekens, Tandarts Dr. Ria Willemsen

Opleiders
Dr Nicole Ruysschaert is psychiater –psychotherapeute en heeft jarenlange ervaring met het gebruik van hypnose in haar privépraktijk waar ze cliënten met diverse problematiek behandelt. Ze geeft talrijke opleidingen in binnen– en buitenland over hypnose in medische settings, en in psychotherapie – basisopleiding, opleiding Ericksoniaanse hypnose, hypnose bij pijncontrole, stress, burnout, faalangst, psychotrauma en andere toepassingen. Ze is bestuurslid van het VHYP en Past- President van de Europese Vereniging van Hypnose ( ESH).

Dr. Sabine Maes: Anesthesiste UZA

Dr. Tania Mahler: Kinderarts. Gastroenterologe.

Marian Schaerlaekens gebruikt als tandarts in haar praktijk al vele jaren hypnose in de bestrijding van zowel angst als pijn. Zij is lesgeefster voor de VHYP.

Dr. Ria Willemsen is dermatologe in het UZ Brussel. Zij heeft gedoctoreerd over hypnose in de dermatologische praktijk en publiceerde talrijke wetenschappelijke artikelen over dit onderwerp.

Luc Bouteligier is kinder- en jeugdpsycholoog en gebruikt hypnose bij tal van zijn patiënten. Hij is tevens opleider bij de VHYP.

Ann Roete
Pijnverpleegkundige voor kinderen. (UZA) Gebruikt alle dagen hypnose in de praktijk.

Materiaal en Methoden
Slides, een manual, scripts van de verschillende oefeningen. Literatuur.
DVD demo materiaal en live demo’s

 

Contactpersoon
Ann Roete, verpleegkundige UZA

Vragen over het inrichten van een opleiding kunt u stellen middels ons contactformulier.

Klik hier om in te schrijven


Tevens hebben wij een anderte type basisopleiding. Klik hier voor een overzicht van de verschillen

Contact


+32 (0)486.727.391
contactpagina

© 2017 VHYP. Alle rechten voorbehouden. Web realisatie: Rex Media