donderdag, 16 juli 2020 11:13

VHYP Nieuwsflits Zomer 2020

Beste VHYP-leden,

De voorbije maanden hebben we als gevolg van de COVID19-crisis een ander leven leren kennen. Vergaderingen, lessen, therapiesessies, supervisies en zelfs het contact met familieleden liep allemaal online, zoals dat dan noemt. Online verbonden, maar fysiek op afstand. Het wordt steeds duidelijker dat mensen ook ziek worden van een gebrek aan fysiek contact, te weinig omhelzingen en knuffels, geen zoenen meer en te weinig fysieke verbinding.

Image

Aanvankelijk was het een schok, sommigen vergeleken deze periode met een oorlog, anderen maakten zich op voor lange periodes waarin alles gesloten zou zijn, maar na enkele maanden en een paar stapsgewijze versoepelingen keerde alles ineens om: van ‘niets mag nog’ gingen we op enkele dagen naar ‘alles mag terug, maar met respect voor de regels: mondmaskers, alcoholgel en fysieke afstand’. Het riskeert een probleem te worden als de crisis ineens geen crisis meer is en we geen oog hebben voor de gevolgen op middellange en lange termijn. Het is als bij een overstroming: het is niet omdat het water weggetrokken is, dat daarmee ineens ook alle schade aan de structuren die lange tijd onder water stonden, weg is.

Nog voor studies kunnen aantonen wat nu precies de gevolgen van de Coronacrisis op de bevolking zijn geweest, lijkt die bevolking in een toenemend aantal te denken dat de crisis voorbij is en wordt er zelfs geageerd tegen de maatregelen die van levensreddend naar vrijheidsberovend worden benoemd.

Voor het ingrijpend wijzigen van onze gewoontes en het evolueren naar een andere wereld, zoals in de poëtische stukjes die aan het begin van de crisis welig via sociale media werden doorgestuurd, zal meer nodig zijn.

In deze hele periode heeft ook de VHYP niet stilgestaan. De online bestuursvergaderingen werden een gewoonte en de planning van de opleidingsdagen voor basisopleiding, schakelmodule, HCiMS en voortgezette opleiding ging gewoon door. Al lijkt het erop dat we nog maximaal groepen van 20 deelnemers zullen kunnen ontvangen. We zullen ons ook moeten beraden over een andere omgang met elkaar tijdens het oefenen in subgroepjes (hoe ga je met hypnose werken in psychotherapie met het behoudt van 1,5m afstand en hoe gaan we dit aanpakken tijdens het oefenen in subgroepjes). Ook het gebruik maken van de cafetaria van het UPC Kortenberg zal niet meer vanzelfsprekend zijn en de indeling van opleidingslokalen en -ruimtes zal nog verder bekeken moeten worden.

De details van de opleidingen kan je lezen op de website waarop ook een speciale COVID-sectie is opgenomen.

De werking van de VHYP zal de komende periode een ingrijpende facelift ondergaan. De voorbije jaren heeft onze VHYP Secretaris bijzonder hard gewerkt om alles – plannen van opleidingen, vastleggen van locaties, bijhouden van de mails naar de VHYP, management van het systeem van CP’s na opleidingen, enz. – in goede banen te leiden, maar de VHYP is geëvolueerd van een kleine academische club hypnosefanaten naar een heuse wetenschappelijke vereniging met een duidelijke nadruk op opleidingen en deelname aan onderzoek. Gaandeweg is het steeds duidelijker geworden dat het beheer van een dergelijke vereniging niet alleen meer kan gebeuren door een handvol bestuursleden en dat de functie van secretaris moet worden losgekoppeld van het permanente secretariaat van de vereniging.

In de eerste plaats willen we als vereniging dan ook Ann Van Ingelghem danken voor het buitengewone werk dat ze voor onze vereniging heeft verricht. We zullen hier nog op terugkomen tijdens de volgende algemene vergadering die eerstdaags gepland zal worden in het najaar (met vertraging door de COVID-crisis).

In de tweede plaats wil ik jullie aankondigen dat we in het bestuur besloten hebben om voor het permanente management van de VHYP, beroep te doen op een externe partner. We hebben ervoor gekozen om voortaan onze opleidingen te laten plannen door Konnekt-It en verwelkomen Sonja Delbeecke als ex-officio bestuurslid.

We hopen dat de intense samenwerking tussen de VHYP en Konnekt-It beide verenigingen sterker zal maken en zitten momenteel in de proeffase.

Een volgende verandering in ons bestuur is de overname van de taak van penningmeester: Guido Aerts die het laatste decennium de geroutineerde penningmeester van de VHYP was, zal zijn taak overdragen aan Theo van Kouteren. Ook op het vertrek van Guido zullen we terugkomen tijdens de volgende algemene vergadering. Hij heeft ook erg veel betekend voor onze vereniging.

Nu we ons er terug van bewust zijn dat er een ontkoppeling nodig is tussen de functie van secretaris (plannen van vergaderingen van het bestuur, opstellen van de agenda en bijhouden van notulen) enerzijds en het management van de vereniging anderzijds, willen we nogmaals een dringende oproep doen aan onze leden om zich kandidaat te stellen om zich bij het bestuur te voegen.

De uitdagingen voor onze vereniging zijn velerlei: het voldoende aantrekkelijk en innovatief blijven op het vlak van opleidingen, het bewaken van de wetenschappelijke kwaliteit van het medische en psychotherapeutisch gebruik van hypnose, het voorzien in Webinars, Special Interest Groups (SIGs) en supervisie online, enz. Hiervoor hebben we echter meer geëngageerde leden nodig. Want… ergens klopt er iets niet: onze vereniging is financieel zeer gezond, onze opleidingen lopen goed en trekken veel leden aan, we zijn een referentie in het landschap van de hypnose, maar we zitten als bestuur bijna permanent op ons tandvlees om het werk voor onze leden aan te kondigen.

Ik wil daarom een oproep aan onze leden doen: als je het lange termijn bestaan van onze vereniging mee wil waarborgen, kom dan uit de kast en stel je kandidaat voor een van onze bestuursfuncties.

Tot slot wil ik nog de aandacht vestigen op een andere belangrijke stap die we met een aantal VHYP-leden hebben gezet, onder de leiding van Nicole Ruysschaert en Marie-Elisabeth Faymonville: het afwerken van het lijvige en wetenschappelijk indrukwekkende verslag met aanbevelingen, voor wat betreft het evidence-based gebruik van hypnose, voor de Minister van Volksgezondheid. Het verslag van de werkgroep ‘hypnose’ is, dankzij het harde werk van Luc Roelens en vooral Nicole Ruysschaert (co-voorzitter van deze werkgroep) ‘goed voor publicatie’ verklaard en zal op 5 augustus e.k. worden voorgesteld aan het College van de Hoge Gezondheidsraad. Dit is baanbrekend werk en zal op termijn een einde maken aan de ontoelaatbare praktijken van leken die hun misleidende beloften en reclames de patiënt vaak meer kwaad dan goed doen.

Conclusie: de toekomst van de hypnose is veelbelovend, maar we hebben je nodig!

Ik wens jullie allen een veilige, gezonde en rustgevende zomer toe.


Hartelijk
Erik de Soir
VHYP-Voorzitter

Herplanning van de opleidingen

Online webinars

Image
Image

   

Abstract Webinar: Veerkracht mobiliseren als extra tool bij ingrijpende en stresserende ervaringen

Sinds de covid-19 wint het concept veerkracht aan belangstelling en populariteit. In de online module webinar maak je kennis met enkele praktische oefeningen die nuttig zijn om veerkracht te verhogen en beter te recupereren. Je leert je brein “trainen” om met meer weerbaarheid uitdagingen aan te pakken, en zo goed en snel mogelijk nadien te recuperen. 

Abstract Webinar: Omgaan met schokkende beelden en ervaringen aan de hand van de hypnotische rewind techniek

De ‘rewind technique’ wordt soms ook voorgesteld als een visueel-kinestetische dissociatietechniek. Het is een ‘imagery technique’ die zeer nuttig kan zijn voor de behandeling van traumatische beelden en ervaringen. In de context van de COVID19 – crisis werden vele hulpverleners, maar ook familieleden van overleden mensen met uniek schokkende beelden geconfronteerd.

Vervolgmodules


Overzicht en Inschrijven

Voor de eerste module op 4 september “Werken met metaforen en verhalen in hypnotherapie” door Ton Wilken vragen we u meteen in te schrijven. Doordat deze mogelijk op een andere locatie in Kortenberg moeten laten doorgaan, moeten we meerdere weken vooraf beslissen of deze kan doorgaan!

Image
Image

Basisopleiding


De geplande opleiding die normaal gezien zou starten op vrijdag 13/3/2020 is niet kunnen doorgaan. Deze wordt verplaatst naar het najaar en begint op zaterdag 12 september. Ook de andere basis-opleidingsdagen van deze cyclus gaan door op zaterdagen. Data op de website. Deze opleiding is volzet.

Lees meer

Schakelmodule


De schakelmodule gaat door op Vrijdag 11/9/2020 en Vrijdag 2/10/2020. Tijd: 9:30-17:00. Plus: Eén tussentijdse zelf te plannen intervisie van minimum 2 uur.
De opleiding gaat door in de leslokalen van het TPC Groenenborgerlaan 149 te 2020 Antwerpen (dichtbij het UZA en het Middelheim / Brandt / Nachtegalenpark met ruime parking). In het lokaal is social distancing verzekerd. Het aantal deelnemers is maximum 11. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Lees meer

Image
Image

HCiMS


Wegens de corona maatregelen hebben we de lessen van de HCiMS voorjaar 2020 moeten stopzetten. Dag 3, 4 en 5 voor de deelnemers van de opleiding van het voorjaar gaan door in het TPC Groenenborgerlaan Wilrijk.

16/10/20: Sabine Maes (anesthesiste UZA) Laurs principe, Tania (kindergastroloog) positief taalgebruik bij procedures, Ann (praktische toepassing positief taalgebruik bij kinderen) educatie pijn, begeleiding procedures, ...
30/10/20: Ria Willemsen, Marian Schaerlaekens - acute en chronische pijn, priktest
20/11/20: Luc bouteligier - begeleiding kinderen, maar ook toepasselijk voor volwassenen

Lees meer

Special Interest Group - Trauma, Dissociatie & Hypnose

Deelname aan deze Special Interest Group (SIG) is kosteloos en verschaft de VHYP-leden die met trauma en dissociatie werken een extra intervisie platform.

Datum en tijd:
30/07/20 van 19u30-22u00 – 1ste ZOOM-meeting: Inleiding – Bepaling werkagenda academiejaar ’20-‘21
20/08/20 van 19u30-22u00 – 2de ZOOM-meeting: Bespreking DID Treatment Guidelines van de ISSTD

Inhoud:
- Ervaringsgerichte verkenning van het eigen gebruik van hypnose bij cliënten met een trauma & dissociatie problematiek.
- Exploratie van de ondervonden hindernissen en moeilijkheden in het gebruik van hypnose bij cliënten met een trauma & dissociatie problematiek.
...

Info en inschrijven

Online Supervisie

Dr. Nicole Ruysschaert
Individueel of groepssupervisies online via videochat. Email naar
U krijgt dan een WHEREBY link die makkelijk te openen is via google.chrome of firefox waarmee u meteen in de groepsruimte binnen kan op het afgesproken tijdstip.

DR. PSY. ERIK DE SOIR
Individueel of groepssupervisies online via videochat. Email naar
U krijgt dan een ZOOM-link die je ook kan openen zonder zelf te beschikken over ZOOM. Max 3 deelnemers.

International News

Image

COVID-19: Hypnosis resources for people and colleagues in difficult times

Many colleagues have developed new scripts and trances for working in with people who are experiencing stress in response to the COVID-19 outbreak.
Under the following links, you will find resources for patients who have been infected, loved ones of the infected, people who are worried about possible contagion, and the health care providers serving these individuals. These resources are in different languages developed by our expert colleagues from countries around the world.

HERE ARE THE RESOURCES IN DIFFERENT LANGUAGES https://www.ishhypnosis.org/news-events/news/

ISH Newsletter June 2020

For free: 49 pages of interesting news of what’s up in the world of hypnosis. With a main interview with Olafur Palsson and his work on IBS, efforts to fight against Covid-19, Clinical relevance on research on hypnosis in oncology and much more!
https://www.ishhypnosis.org/wp-content/uploads/2020/06/ISH-202006-final.pdf

Image
Image

ISH Congress 2021

Visit congress website for more information and registration!
https://www.hypnosis2021.com/en

ESH Newsletter June 2020

A nicely illustrated newsletter where as in each issue you read about connections with the field of research, connections with the ego-state community, connections with the constituent societies, and an interview with the outgoing and incoming ESH President.
https://esh-hypnosis.eu/wp-content/uploads/2020/06/ESHNL-June-2020-2.pdf

Image

Book Reviews

Richard Hill: Mirroring Hands - Review door Dr. Nicole Ruysschaert

Image
Image

Rinus Spruit: De Wonderdokter - Review door Frans van der Lem Nvvh

De naam Albert Willem van Renterghem (1845-1939) riep herinneringen bij mij op aan de basisopleiding hypnotherapie van vijfentwintig jaar geleden. Toen mijn vrouw de recente recensie uit de Volkskrant voorlas, ook nog de naam noemde van Liébeault (1823-1904), begon het ingestampte rijtje erudiete namen weer naar boven te komen. Zelfs ‘De klinische les van Charcot’, een van de zeldzame afbeeldingen in  Kees van der Velden’s ‘Directieve Therapie’, sprong op mijn netvlies. Bijna mijn hele boekenkast kwam weer tot leven. Er overviel mij een onbedwingbare neiging om, met de wetenschap van nu, diverse hoofdstukken te herlezen. Het te lezen met de wetenschap van nu, maakt het boek over de wonderdokter zo interessant.

De auteur heeft de heeft de oorspronkelijke en omvangrijke autobiografie (1.389 pagina’s) van Van Renterghem ontdekt in een stoffige bibliotheek, en toverde het om tot een handzame bundel die men in één adem uitleest.

Image

Het meest geboeid raakte ik door Van Renterghem’s betrokken en integere manier van werken.        Hij schrijft daar zelf over: ”Had ik tevoren het slagen van behandeling toegeschreven aan het geneesmiddel dat men de zieken geeft, nu was het mij duidelijk geworden dat de persoonlijkheid van de arts en de wijze waarop hij het middel geeft, vaak meer gewicht in de schaal  legt dan het medicament zelf. Ik had de waarde leren kennen van de suggestie, de toverkracht leren beseffen die schuilt in de gedachte.”

Na een aantal jaren als scheepsarts gewerkt te hebben, vestigt Van Renterghem zich als huisarts in een dorp op het Zeeuwse platteland. De hygiënische omstandigheden zijn soms barbaars. Met uiterst beperkte voorzieningen, weet de huisarts op provisorische wijze  dorpsgenoten van alle rangen en standen bijzonder van dienst te zijn. Noodoperaties en bevallingen kan hij niet anders verrichten dan bij het schamele schijnsel van een olielamp. De penicilline dient nog uitgevonden te worden. Doeltreffende pijnstillers zijn nauwelijks voorhanden. 

Wanneer van Renterghem een artikel in handen krijgt van de Franse arts Liébeault, die patiënten behandeld met behulp van hypnose, gooit hij het roer om. Hij reist naar Nancy af, om enkele weken de kunst af te kijken van zijn Franse leermeester. Later zal hij in Wenen ook Sigmund Freud (1856-1939) ontmoeten. Van Renterghem is diep onder de indruk van de gedegen kennis van Freud en diens psychoanalytische praktijk. Doch, wat de persoonlijkheid betreft, voelt van Renterghem  zich meer op zijn gemak bij Carl Gustav Jung (1875-1961). En gaat bij laatstgenoemde in leeranalyse.  

Parallel aan deze ontwikkeling, verhuist van Renterghem eerst naar Goes. Later vestigt hij zich in Amsterdam samen met zijn compagnon schrijver-psychiater Frederik Willem van Eeden (1860-1932). Zij zetten er een gezamenlijke (hypno) therapeutische praktijk op. Wanneer van Eeden vertrekt om zich meer op het schrijverschap te richten (en het ontwikkelen van de Internationale School Voor Wijsbegeerte) verwezenlijkt Van Renterghem een lang gekoesterde droom: Een eigen (hypno)therapeutische kliniek, welke hij vernoemt naar zijn grote voorbeeld Liébeault.

Ik ben verwonderd over de werkwijze om meerdere patiënten tegelijkertijd in trance te houden. Binnen een aantal kamers van een groot pand verkeren diverse patiënten in somnambule toestand om na enkele uren als herboren huiswaarts te keren. Om recidief angststoornissen te voorkomen, paste hij soms gedurende vier weken dagelijkse hypnose-behandeling toe (Dat doet mij denken aan de huidige  achtweekse mindfulness-training met dagelijkse meditaties van bijna een uur).  

Terwijl op de voorgrond het basale archaïsche huisartsenwerk wordt beschreven en naderhand de wonderen der hypnose, blijft op de achtergrond de menselijke worsteling voelbaar aanwezig. Zo is het ook voor zijn gezin sappelen. De echtgenote spaart van kwartjes wisselgeld haar uitzet, zoals zilveren theelepeltjes, bij elkaar. Het maatschappelijke conflict, de klassenstrijd tussen arm en rijk wordt voelbaar in het familieverband. Indringend is de tevergeefse strijd om het behoud van een kind, zorg voor en ziekte van ouders. Aan het eind van zijn beroepscarrière belandt Van Renterghems in een interpersoonlijke worsteling met een aankomend collega. De jeugdige opportunist tracht de goedlopende psychotherapeutische kliniek middels misleiding te annexeren. 

De problemen zijn van alle tijden. Het leven van Van Renterghem speelt zich af aan het eind van de 19e eeuw en het begin van de 20. Mijn beroepscarrière honderd jaar later. Maar ik heb er veel in herkend. Ook de afbeelding van de ‘De klinische les van Charcot’, herinnerde mij bijvoorbeeld indringend aan de ‘patiëntendemonstraties’ van vijftig jaar geleden.

Rinus Spruit: De Wonderdokter - Review in Artsenkrant Geerdt Machiels

Image

Thank you for reading and your feedback!

If you have any questions about international hypnosis activities and congresses, you can contact me directly at

Dr. Nicole Ruysschaert – Psychiatrist – trainer & supervisor hypnosis- Past-President ESH and VHYP- Board of Directors ISH- Public Relations VHYP- www.nicoleruysschaert.com