woensdag, 05 augustus 2020 12:28

VHYP Nieuwsflits OOGST 2020

Beste VHYP-leden,

Sedert de vorige VHYP Nieuwflits Zomer 2020 zitten we inmiddels al in de 2de COVID19 golf. Ik denk dat niemand van ons die had verwacht. We waren er niet echt op voorbereid om ook de zomer aan ons te zien voorbijgaan, zonder deelname aan een onbezorgde vakantie, BBQ of terrasje in de zon.

Erik de Soir

We hebben niet eens de tijd gehad om te herstellen van de 1ste golf en ons erover te bezinnen of onze wereld nu echt veranderd is. Even stonden we erbij stil. Gezinnen kregen meer tijd om met elkaar door te brengen. Relatietherapeuten waarschuwden voor de golf aan echtscheidingen en de nieuwberichten bevestigden dit reeds; al kan die stijging ook nog te wijten zijn aan de lockdown, waardoor koppels die uiteen wilden gaan niet naar hun notaris konden… zo heeft alles nu een dubbele kant. We zien de gevolgen van de huidige crisis en we zijn geneigd om alleen naar verlies en gevaar te zien, maar als hypnose practitioners zijn we natuurlijk ook goed geplaatst om naar veerkracht, kansen en groei te zien. Naast het verlies en voor velen zelfs het leren omgaan met schokkende, potentieel traumatiserende beelden, is er ook een unieke kans op groei en verdieping in deze crisis.

Laat me daarom ook alvast wijzen op de webinar Veerkracht mobiliseren als extra tool bij ingrijpende en stresserende ervaringen die Nicole Ruysschaert aanbiedt op zaterdag 8 augustus 2020 (zie https://www.vhyp.be/agenda). Op 27 augustus 2020 geef ik zelf een webinar over Omgaan met schokkende beelden en ervaringen aan de hand van de hypnotische rewind techniek. Je kan nog inschrijven voor beide opleidingsactiviteiten waarmee je nog 3CPs kan verdienen in het voortgangsprofiel van je opleiding. Meer informatie opnieuw in deze Nieuwsflash.

De donkere COVID-wolk die nog steeds boven ons hoofd hangt, heeft de VHYP als vereniging ook doen besluiten om ALLE opleidingen in het najaar te behouden, maar in digitale vorm aan te bieden en waar dit niet kan uit te stellen. Hiervoor hebben we als vereniging de nodige investeringen gedaan: de aankoop van een ZOOM-abonnement (de volledige optie die ook de kans biedt om in kleine subgroepen te oefenen tijdens een online webinar) en VIMEO (software die de gelegenheid biedt om tijdens online training videomateriaal aan te bieden). Onze trainers hebben zich ook verdiept in de ‘kunst’ om online training te verzorgen en digitale vergaderingen zijn ook de nieuwe norm geworden voor onze bestuursvergaderingen en supervisie.

Inmiddels is ook de Special Interest Group (SIG) van start gegaan met een eerste online bijeenkomst van een tiental leden op 31 juli 2020; het is nog mogelijk om bij deze groep aan te sluiten, maar na de 2de bijeenkomst wordt deze 1ste groep ‘afgesloten’ voor nieuwe deelnemers zodat er een overleg- en intervisie platform ontstaan waarbinnen voldoende veiligheid ontstaat om een inhoudelijke discussie te voeren rond de vele uitdagingen van het werken met trauma, dissociatie en hypnose.

We zullen in deze COVID-crisis moeten rijpen als fruit. We zijn in dit soort situaties overigens allemaal nog student. Dat is ook zo voor sommige van onze trainers die het momenteel nog niet zien zitten om online les te geven omdat dit de nodige heroriëntering vergt en veel werk met zich meebrengt.

Ik merk echter op dat internationale trainers momenteel ook hun opleidingen in jaartraject op digitale wijze beginnen aanbieden en deze werking ook vele nieuwe kansen biedt. Tijdens een webinar is bijvoorbeeld de chatfunctie, die deelnemers permanent kunnen gebruiken om tijdens de opleiding vragen te stellen, erg interessant.

In de schoot van de laatste VHYP-bestuursvergadering is het volgende afgesproken op het vlak van opleidingen en voortgezette modules:

Voor de leden die zich, door deze heroriëntering van keuzes, eventueel zouden willen uitschrijven voor de geplande voortgezette modules, vragen we om dit VOOR 01 september 2020 te willen doen.

We hopen echter dat deze COVID19-crisis er niet zal voor zorgen dat je de beëindiging van je opleiding als hypnosedeskundige zal uitstellen omdat onze verwijslijst dringende ‘nieuw bloed’ nodig heeft.

Tot slot wil ik nog graag terugkomen op de metamorfose die de VHYP de laatste tijd ondergaat. De weg naar een verdere professionalisering en digitalisering is ingezet. In de schoot van het bestuur werden de volgende wijzigingen doorgevoerd: de secretarisfunctie, die wordt verzorgd door Ann Van Ingelghem, is inmiddels aangevuld met de externe managementfunctie voor het beheer en de opvolging van de opleidingen en congressen. Sonja Delbeecke van Konnektit neemt deze functie, aangestuurd door de VHYP-secretaris, waar en zal in de toekomst steeds meer de brugfunctie vervullen tussen de VHYP-leden en het VHYP-bestuur. Guido Aerts (tandarts), die jarenlang het penningmeesterschap voor de VHYP verzorgde, blijft deze functie superviseren tot aan de volgende Algemene Vergadering, maar momenteel is de Dienstdoende Penningmeester Theo van Kouteren.
Het deed ons ook ontzettend veel plezier dat onze ervaren opleider en VHYP-oudgediende Luc Bouteligier zich ook opnieuw bij het VHYP-bestuur heeft gevoegd om onze visie en werking te blijven ondersteunen.

Voor deze en andere beslissingen die de ‘way ahead’ voor onze dynamische wetenschappelijke vereniging moeten waarborgen, hebben we uw formele goedkeuring nodig op de volgende ‘Algemene Vergadering (AV)’ die we op 09 oktober 2020 zullen laten doorgaan tussen 18u00 en 21u00. De AV van de VHYP zal voor de eerste keer in de geschiedenis van de vereniging doorgaan in digitale vorm. We voorzien dit jaar gastsprekers uit eigen rang (wie dat zullen zijn, is nog een verrassing): ze zullen een lezing verzorgen aan de hand van de VHYP-eindpaper die ze hebben ingeleverd voor het behalen van het certificaat als hypnosedeskundige.
De uitnodiging en het programma worden in de loop van de maand september opgestuurd, maar bewaar alvast die datum in je agenda.

Aarzel niet om je kandidaat te stellen om het VHYP bestuur te versterken of voor de leden van onze vereniging zelf een nieuwe SIG (Special Interest Group) op te richten. Je kan je belangstelling daarvoor op elk moment aan het VHYP-bestuur melden.

Ik wens jullie een veilig en behouden vaart op de 2de COVID-19 golf.

Hartelijk
Erik de Soir
VHYP-Voorzitter

Herplanning van de opleidingen

Zie hier het hele overzicht waar u zich ook kunt inschrijven.

Vervolgopleidingen overzicht

Online Webinars en Special Interest Groups

Online webinars

Image
Image

   

Abstract Webinar: Veerkracht mobiliseren als extra tool bij ingrijpende en stresserende ervaringen

Sinds de covid-19 wint het concept veerkracht aan belangstelling en populariteit. In de online module webinar maak je kennis met enkele praktische oefeningen die nuttig zijn om veerkracht te verhogen en beter te recupereren. Je leert je brein “trainen” om met meer weerbaarheid uitdagingen aan te pakken, en zo goed en snel mogelijk nadien te recuperen. 

Abstract Webinar: Omgaan met schokkende beelden en ervaringen aan de hand van de hypnotische rewind techniek

De ‘rewind technique’ wordt soms ook voorgesteld als een visueel-kinestetische dissociatietechniek. Het is een ‘imagery technique’ die zeer nuttig kan zijn voor de behandeling van traumatische beelden en ervaringen. In de context van de COVID19 – crisis werden vele hulpverleners, maar ook familieleden van overleden mensen met uniek schokkende beelden geconfronteerd.

Online Supervisie

Dr. Nicole Ruysschaert
Individueel of groepssupervisies online via videochat. Email naar
U krijgt dan een WHEREBY link die makkelijk te openen is via google.chrome of firefox waarmee u meteen in de groepsruimte binnen kan op het afgesproken tijdstip.

DR. PSY. ERIK DE SOIR
Individueel of groepssupervisies online via videochat. Email naar
U krijgt dan een ZOOM-link die je ook kan openen zonder zelf te beschikken over ZOOM. Max 3 deelnemers.

Special Interest Group - Trauma, Dissociatie & Hypnose

De eerste SIG Trauma, Dissociatie en Hypnose heeft ONLINE plaatsgevonden op 30 juli 2020. Je kan je nog inschrijven voor deze SIG en deelnemen aan de 2de bijeenkomst op 20 augustus 2020.

Deelname aan deze Special Interest Group (SIG) is kosteloos en verschaft de VHYP-leden die met trauma en dissociatie werken een extra intervisie platform.

Datum en tijd:
20/08/20 van 19u30-22u00 – 2de ZOOM-meeting: Bespreking DID Treatment Guidelines van de ISSTD

Inhoud:
- Ervaringsgerichte verkenning van het eigen gebruik van hypnose bij cliënten met een trauma & dissociatie problematiek.
- Exploratie van de ondervonden hindernissen en moeilijkheden in het gebruik van hypnose bij cliënten met een trauma & dissociatie problematiek.
...

Info en inschrijven

Werken met metaforen en verhalen in hypnotherapie

Image

Datum en tijd: Vrijdag 04 september 2020 van 09u30 – 17u00

Locatie: Online Webinar

Doelgroep: Cursisten die de VHYP-basisopleiding reeds voltooiden. Deze module is verplicht voor het curriculum psychotherapie en medische behandelingen en facultatief voor andere curricula.

Methode: In deze voortgezette module worden diverse benaderingen aangewend om als psychotherapeut te leren werken binnen het metaforische domein. De psychotherapeut-hypnosedeskundige moet verhalen leren ontwikkelen met een parallel aan de probleemsituatie van cliënten. De inspiratie komt uit associaties, beelden, herinneringen, gevoelens en ervaringen van therapeuten met andere cliënten, of uit (teken)films, boeken, toneel, kunst, sport, gedichten, mythes, sprookjes, de dierenwereld en zelfs het eigen leven. Het verkennen van de favoriete methode en stijl van de deelnemer zal in deze voortgezette module aan bod komen. De methode is gebaseerd op een permanent zelfontdekkend leerproces afgewisseld met illustratie op basis van casuïstiek, kunstwerken en muziek.

...

Info en inschrijven

 

Public Relations

Image

Het tijdschrift Psychologies maakt in de reeks “In therapie” een overzicht van diverse psychotherapie methoden waarbij een deskundige geïnterviewd wordt en een verbatim verslag van een sessie wordt weergegeven. In september gaat het over hypnose met Nicole Ruysschaert. Eerder dit jaar werd Jessie Delooz, vhyp lid geïnterviewd rond werken met focusing.

International News

Evolution in Psychotherapy

Kennen jullie de “Woodstock” van psychotherapie? Het grootste psychotherapie – congres “Evolution in Psychotherapy” in Anaheim California?

Zie: https://www.evolutionofpsychotherapy.com/

Grote namen uit de wereld van psychotherapie samen in een inspirerend congres! En door de Covid 19 voor het eerst als online congres toegankelijk. Een onvergetelijke virtuele ervaring. Misschien brengt het een nog groter aantal deelnemers bijeen dan de bij de vorige edities waar er ongeveer 10000 deelnemers waren!

Image

Wait No More - Meet the Masters of Psychotherapy This Year!

You've waited 3 years to experience the magnitude of an Evolution of Psychotherapy event, which is why the show will go online and be delivered as a Virtual Experience, December 9–13, 2020. We are committed to providing top-notch education to the psychotherapy community. Even during COVID-19, the work to strengthen and advance the clinical practice of psychotherapy must continue.

Not all virtual events are created equal. This 5-day, multi-faceted event has attracted world-wide attention as the most respected gathering of master practitioners in the field. At The Evolution of Psychotherapy Virtual Experience, we will deliver the same expectations you have come to anticipate and love from the in-person event.

Immerse yourself in live discussions, state-of-the-art addresses, clinical demonstrations, keynotes, workshops, topical panels, conversation hours to engage with the esteemed faculty face-to-face, and so much more. Watch what you can live and check out the sessions you missed on demand at your convenience.

Register worry–free at the lowest rate of the year!

https://www.evolutionofpsychotherapy.com/rates

 

 

Thank you for reading and your feedback!

If you have any questions about international hypnosis activities and congresses, you can contact me directly at

Dr. Nicole Ruysschaert – Psychiatrist – trainer & supervisor hypnosis- Past-President ESH and VHYP- Board of Directors ISH- Public Relations VHYP- www.nicoleruysschaert.com