donderdag, 01 september 2022 13:49

OOGST NIEUWSFLITS 2022

Beste VHYP-leden,

We zijn inmiddels over de helft van de zomer en konden genieten van een historisch warme en zonnige zomervakantie die nog steeds voortduurt. Maar als keerzijde van de medaille is er ook de droogte. Het opdrogen van waterlopen en het uitdrogen van de natuur zorgt voor bijkomende uitdagingen. Het doet me metaforisch denken aan het regelmatig opdrogen van hulpbronnen – in termen van ‘mensenkracht’ - voor onze vereniging.

Gedurende de laatste Algemene Vergadering (AV) van de VHYP moest ik als voorzitter nog het ontslag van enkele bestuursleden aankondigen: Riño Wong Chung (die enkele jaren VHYP-voorzitter was) en Ann Roete (die voor onze vereniging veel betekende als coördinator van de HCiMS opleiding). Gelukkig stapten er ook twee nieuwe leden in het bestuur: Walter Engelen en Natasha De Vinster. Ze stellen zichzelf en hun praktijk voor in deze nieuwsbrief.

Eindejaarsflits

In deze nieuwsbrief willen we ook een overzicht geven van de VHYP opleidingsagenda voor het najaar 2022 en het voorjaar 2023, maar ook pleiten voor een grotere deelname van onze leden aan de zeer interessante webinars van de ISH en andere internationale activiteiten.

Het VHYP-bestuur heeft op 13 augustus een geslaagde opening georganiseerd van onze VHYP bibliotheek die is ondergebracht in De Binnentuin – Psychotherapeutisch Centrum te Boutersem. Zoals geschetst in vorige nieuwsbrieven kwam deze bibliotheek tot stand dankzij de schenking van een groot aantal boeken over hypnose door Lilith Antikwariaat van Johan Eland (’s Hertogenbosch). We bieden in deze nieuwsbrief een uitgebreide samenvatting van de ‘historische wandeling’ die Drs. Ton Wilken voor de deelnemers aan de (gratis) VHYP cohesieactiviteit heeft aangeboden.

In september starten we met een nieuwe basisopleiding. We hopen echter dat zowel de basisopleiding als de voortgezette modules allemaal live zullen kunnen doorgaan en dat we niet terug met een opflakkering van COVID-varianten zullen zitten.

In de komende periode zal de VHYP ook meer investeren in webinars met internationale sprekers en de organisatie van meerdaagse masterclasses. De eerstvolgende masterclass zal doorgaan op 14/4/23 en 12/5/23 rond de thematiek van functionele neurologische stoornissen (conversiestoornissen) met Franny Moene.

We willen ook graag starten met een vernieuwing en verjonging van ons docentenbestand en zullen weldra aankondigen op welke wijze het VHYP-bestuur dit wenst vorm te geven. VHYP-leden die hun opleiding volledig hebben afgerond, willen we de kans bieden om als hulptrainer mee te stappen in voortgezette modules en hen zo via een ‘train-the-trainer’ systeem naar het vereiste niveau te brengen.

Het is belangrijk om regelmatig naar de VHYP-website en het dashboard te surfen omdat we nog regelmatig verbeteringen en nieuwe functionaliteiten toevoegen. Onze externe partner RexMedia zal in deze nieuwsflits een bondig overzicht van deze nieuwigheden bieden.

Ik wil jullie opnieuw vragen om deze nieuwsflits volledig te lezen en met ons in gesprek te gaan over jullie aspiraties en verwachtingen. Weet dat wij er alles aan doen om onze leden te betrekken bij de dagelijkse werking van VHYP en dat we trachten om het dubbel en dik de moeite te maken om lid te zijn.

We hebben ook nog steeds plaatsen open in het bestuur; we zouden bijvoorbeeld graag een vaste vertegenwoordiger hebben per beroepsgroep, een bestuurslid dat zich met onze sociale media zou gaan bezighouden en iemand die als vertegenwoordiger van de VHYP een proactieve rol wil spelen met betrekking tot de contactname met andere beroepsverenigingen van beoefenaars van gezondheidsberoepen.

Ik wil jullie allen een prettig einde van de zomervakantie en een vlotte overgang naar de nazomer toewensen. We hebben naar 2023 nog een aantal plannen om onze ledenwerking nog verder uit te bouwen en de zichtbaarheid van de VHYP te vergroten, maar willen jullie graag vragen om jullie ideeën in dit verband over te maken aan het bestuur.

Hartelijke groet, namens het bestuur

Erik de Soir - VHYP-Voorzitter

VOORSTELLING VAN DE NIEUWE BESTUURSLEDEN
Walter Engelen en Natasha De Vinster

Onze levenspaden kruisten zich en we zijn gek van elkaar. We delen beiden ons privé en professionele leven met elkaar in lief en leed. Samen hebben we onze organisatie opgezet waar we actief zijn in psychotherapie, psychodiagnostiek, conflictbegeleiding en bemiddeling, bemiddelingsopleidingen en retraites.

Onze bemiddelingsopleidingen zijn erkend door de Federale Bemiddelingscommissie.

Heel binnenkort vangen we aan met een op onze ervaring gebaseerde specifieke aanpak onder de naam WALSHA:

Mastering the Art & Science of Human Wellbeing

Wanneer mensen in hun leven op een kruispunt zijn, behoefte hebben aan verandering, tegen problemen blijven aanlopen en daardoor nood hebben aan het maken van bewuste beslissingen, initiëren van keuzes met positieve impact en ontwikkelen van een eigen levenswijze, … biedt WALSHA op de klant afgestemde trajecten in begeleiding van duurzame verandering.

Beiden houden we ervan om ‘in het belang van het kind’ te werken. Het schenkt voldoening wanneer we vaststellen dat rechtbanken ons advies in het belang van het kind ter harte nemen.

Onze werkwijze is erop gericht, om dat te betekenen voor mensen wat hen een stukje dichter bij een gelukkig leven brengt. We werken hierbij integratief waarbij we exploreren wat voor deze specifieke mens het meest aan verandering en dus verbetering brengt. Hypnose is hierbij een mooie en bruikbare aanvulling.

Met Natasha’s Surinaamse roots en Walter’s Vlaamse roots zitten we samen in een intercultureel bootje.
We ervaren beiden de verschillen in onze culturen als boeiend en inspirerend en willen met een zo open mogelijke blik naar de wereld kijken.Als trotse ouders van elk 2+2 kinderen ervaren we ons leven als rijker. 

We ervaren hiermee de uitdagingen van nieuw samengestelde gezinnen uit de eerste hand. Voor ons is het belangrijk om met de voeten op de grond te staan om vandaar uit onze professionele begeleidingen te verrijken.

We dromen om samen ons leven te delen, de wereld een beetje beter te maken en over enkele jaren de wereld zelf nog wat uitgebreider te mogen exploreren.


Wil je persoonlijk in contact komen met Walter en/of Natasha: -

Enkele vragen vanwege de VHYP aan onze nieuwe bestuursleden Walter en Natasha:

(1) Hoe leerden jullie hypnose kennen?

We hebben mogen kennismaken met hypnose via een lezing gegeven door Nicole Ruysschaert aan de academie waar wij onze therapeutenopleiding hebben genoten. Dit was het startpunt om – na het opdoen van vele jaren ervaring als psychotherapeut – hypnose aan onze portfolio toe te voegen.

(2) Welke bijdrage leverde hypnose aan jullie werk?

Hypnose wordt door ons gezien als een sterke aanvulling op de gesprekstherapie die de rode draad vormt. Vooral bij problematieken zoals rouw en trauma zorgt hypnose voor een integratie van gedachten, gevoelens, gedrag. Een betekenis die rijker is dan wat met enkel woorden kan worden aangegeven.

(3) Wat is volgens jullie het voordeel van het werken met hypnose?

Waar woorden moeilijk uitdrukken wat iets betekent voor mensen wordt via hypnose een integratie bewerkstelligt van zintuigelijke waarnemingen die daardoor betekenis krijgt dewelke met woorden moeilijk of onvolledig te beschrijven is. Het geheel is meer dan de som van de aparte delen! Hier levert voor ons hypnose een meerwaarde. Als resultaat is de verandering bij deze mensen duurzamer en bespoedigt het de therapeutische begeleiding.

(4) Wat heeft het lidmaatschap van de VHYP bijgedragen aan jullie ontwikkeling?

We geven mensen een realistisch beeld van hypnose. De feedback van onze cliënten is positief.
Het geeft ons een professionele referentie waarmee we ons onderscheiden van de ‘anderen’.
We genieten van de ervaring en kennis van de docenten om zelf hypnose beter onder de knie te krijgen en onze cliënten beter te helpen.

(5) Welke doelstellingen hebben jullie in het werken met hypnose?

In het grote plaatje willen we bijdragen aan de professionalisering en de bekendheid van hypnose.
Naast het toepassen van hypnose bij trauma en rouwbegeleiding willen we dit actief en intensief toepassen in de begeleiding van koppels. Het is een uitstekende wijze om verdieping te brengen in de relatie. Elkaar te verrassen en begrip te creëren voor de dromen enerzijds en de angsten (of zorgen) anderzijds.

VHYP COHESIEACTIVITEIT
HISTORISCHE WANDELING IN DE VHYP BIBLIOTHEEK
Door Ton Wilken

Hieronder volgt een poging tot samenvatting van de VHYP-cohesieactiviteit aan de hand van dewelke het VHYP-bestuur de VHYP-leden wilden laten kennismaken met de boeken die beschikbaar zijn in de VHYP-bibliotheek en die werden ondergebracht in De Binnentuin – Psychotherapeutisch Centrum te Boutersem.

Het is aan de hand van een indrukwekkend overzicht dat Ton Wilken in de nasleep van deze dag samenstelde, met ook een literatuurlijst en een verzameling excerpten uit diverse boeken, dat dit overzicht kon worden opgesteld.

Het VHYP-bestuur zal zich in een volgende bestuursvergadering beraden over de toekomst van de bibliotheek en over activiteiten voor leden die tot oog zullen hebben om de hypnosedeskundigen in opleiding vertrouwd te maken met de beschikbare boeken over hypnose. Leesnamiddagen, intervisie en supervisie, thematische bijeenkomsten en studiedagen zullen hiervoor in de toekomst worden aangewend. De vorm daarvan moet nog verder bekeken worden.

Basisopleiding

Op de foto: Achterste rij van L naar R – Eric Biermans, Theo Van Kouteren, Maïté Vande Velde, Wim Maes; Voorste rij van L naar R – Guy Verwilt, Nicole Ruysschaert, Jessie Delooz; Vooraan – Ton Wilken.

Ton Wilken begon zijn spreekwoordelijke historische wandeling door de VHYP bibliotheek – zoals het een hypnose trainer betaamt - met een hypnotische oefening. De begininstructie klonk: ‘Zet je comfortabel, breng je aandacht naar binnen en kijk eens welk traject je hebt afgelegd om hier nu te zitten. Welke obstakels en hindernissen je op dat traject hebt overwonnen (…) Vanaf nu kan je zien hoe we hier met enkele helden samenzitten want we hebben allemaal hindernissen en problemen ondervonden’.

Het werd een mooie educatieve wandeling door de VHYP-bibliotheek die ik ooit opnieuw wil laten plaatsvinden in de vorm van een meer uitgebreide en meerdaagse masterclass met praktijkoefening. Het is dan ook niet mogelijk om een volledige samenvatting van deze dag te maken. Daarom beperk ik me tot het weergeven van – zoals Ton het noemt – enkele markante ‘bosschages’ (dit zijn aparte bomen of struiken waar een splitsing van wegen optreedt of een nieuwe weg gecreëerd wordt).

Ton benadrukte hoe er al een beschrijving van een uitgebreide ontdekkende hypnotherapie bestond vóór de tijd van Janet, Breuer en Freud. Onno van der Hart ontdekte deze beschrijving van een therapie m.b.v. hypnose door een Haagse arts, Dr Van dr Hoek, die in 1850 plaatsvond en in 1868 werd gepubliceerd. Volgens Ton zou dan ook iedereen die met hypnose werkt met deze casus moeten kunnen kennis maken.

Zelfs na de VHYP cohesieactiviteit van 13 augustus was Ton nog steeds bezig met de historische feiten die voor een clinicus die met hypnose werkt relevant zijn; zo vermeldde hij post-factum nog het werk van Dr Albert Willem van Renterghem als betekenisvol en belangrijk.

Over Janet vermeldde Ton dat zijn belangrijkste werk L’automatisme psychologique” – zijn doctoraatsthesis – pas dit jaar vertaald is in het Engels, mede onder impuls van het Institut Pierre Janet, Onno van der Hart and Giuseppe Craparo. Janet onderzocht reeds aan het einde van de 19de eeuw het fenomeen van dissociatie –waarvoor zowel de kennis van trauma ook de kennis van de hypnose erg belangrijk is.

Verder beschreef Ton hoe Milton Erickson, als undergraduate student opleiding over hypnose volgde bij het Clark Hull College (in 1923-1924) en het niet helemaal eens was met diens visie op hypnose. Hull probeerde een tekst te ontwikkelen, waarmee elke ‘hypnotiseur’ ieder subject in trance kon brengen en hij wilde daar zelfs een ‘phonograph recording’ van laten maken zodat iedereen aan de hand van die tekst een subject in hypnose kon brengen.

Erickson, die toen pas 22 jaar was, wilde toen al meer de individuele kenmerken van subjecten gebruiken om hen te leren hun eigen individuele toestand van trance te ontwikkelen. Dit is dan ook meteen de levenslange zoektocht van Milton Erickson gebleven en persoonlijk was dit de belangrijkste les voor mij tijdens deze historische wandeling: een script is goed voor een beginnende therapeut die houvast nodig heeft, maar gaandeweg moet je leren steeds meer en beter in interactie te gaan met (de creatieve vermogens van) de patiënt om zodoende tot het juiste trancewerk te komen. Het is een beetje zoals het maken van het deeg om pannenkoeken te bakken: in het begin heb je een recept nodig, maar na verloop van tijd maak je gewoon je eigen deeg op het gevoel.

Het belang van deze les kan niet worden onderschat aangezien de meest gestelde vraag in de context van opleidingen binnen de VHYP is: “kan je ons geen gebruiksklaar script aanleveren?” (alsof het script het werk moet doen i.p.v. de interactie tussen patiënt en therapeut).

Ton onderscheidde, in navolging van Jay Haley (die kan gezien worden als de 1ste promotor van Erickson), drie gebieden van hypnose met elk hun ‘eigen-aardigheden’: het onderzoek naar hypnose, zelfhypnose en de therapeutische toepassingen van hypnose.

Ook de volgende opdracht was verrassend. Ton vermeldde het boek 101 things I wish I’d known when I started using hypnosis (van Dabney Ewin) en vroeg om in groepjes van 3 à 4 eerst een kleine reflectie te voeren rond deze titel en even stil te staan wat we zelf wel graag hadden willen weten toen we hypnose als ‘golden practice’ toevoegden aan onze klinische praktijk. Hieruit kwamen zeker enkele interessante vaststellingen zoals bijvoorbeeld het bewustworden van het belang van interactie tijdens hypnose (zoals ook naar boven komt uit het boek van David L. Calof – The couple who became each other – een absolute page turner waarvan Ton een gratis exemplaar had meegebracht voor elke deelnemer aan de cohesieactiviteit).

Toen kwamen we uit bij Erika Fromm (overigens de eerste afgestudeerde psycholoog in Nederland, in 1937, bij Barendrecht).Zij heeft onderzoek altijd hoog in het vaandel gehad en hier veel over gepubliceerd. Een lijvig boek hierover bevindt zich in de VHYP bibliotheek (zowel de 1ste versie van 1972 als de 2de versie van 1979). In dit boek vergelijkt Erika Fromm de aandachtswijzen van verschillende vormen van ‘veranderd bewustzijn’ met elkaar.

Verder vermeldde Ton dat in 1982 een onderzoeksartikel, waarvan Nederland internationaal de primeur had, over ‘autohypnose’ werd gepubliceerd in het tijdschrift Directieve Therapie (dat inmiddels heeft opgehouden te bestaan). Deze publicatie had ook te maken met het feit dat de Nederlandse vereniging voor hypnose (Nvvh) in 1981 zijn 50-jarig jubileum vierde en in datzelfde jaar het ‘Kwartaaltijdschrift voor Directieve Therapie en Hypnose’ was opgestart.

Richard Van Dyck was toen voorzitter van de Nvvh, zoals later ook Kees Hoogduin en Onno van der Hart, allen leden van het illustere 7-tal van de ‘Directieve Club’ (die in de jaren ‘80 in Nederland de meeste publicaties over hypnose verzorgden). Erika Fromm was 10 jaar later als eregast aanwezig op het 60-jarig jubileum van de Nvvh en noemde toen Ellert Nijenhuis, Jan Olthof en Ton Wilken nog ‘de drie musketiers van de hypnose’.

Met deze historische anekdotes kwam Ton in de tegenwoordige tijd t.t.z. bij de 4de generatie hypnose of hypnotherapie van Changing minds with clinical hypnosis. Als de autoritaire manier van met hypnose werk de 1ste generatie is, dan is de 2de generatie de manier van Erickson – die als therapeut via permissieve en indirecte suggesties met het onbewuste niveau van de patiënt sprak, waarna Gilligan de 3de generatie introduceerde – waarbij onbewuste en bewuste niveaus van zowel de therapeut als de patiënt deelnemer zijn in het hypnotisch proces (als een biofeedback loop over 4 schijven).

De auteurs – Julie Linden en Laurence Sugarman -van Changing minds with clinical hypnosis, gingen nog een stap verder door te stellen dat alle processen die de aandacht naar binnen richten van hypnotische aard zijn. Daarom zouden alle beoefenaars van gezondheidsberoepen kennis moeten hebben van hypnotische communicatie en trancefenomenen plus hoe deze te beïnvloeden in het voordeel van de patiënt. Dit zou bovendien de basis van hun werk moeten zijn.

Ton besprak tenslotte ook nog het werk van Jan Olthof (systeemtherapeut, hypnotherapeut, traumatherapeut en narratief therapeut) en noemde zijn ‘Handboek Narratieve Psychotherapie’ waarin vele voorbeelden m.b.t. hypnotisch denken en werken beschreven staan.

Doorheen de dag werd ook regelmatig stilgestaan bij videofragmenten van grote leermeesters die bepalend zijn geweest voor de ontwikkeling van de hypnose.

Aangezien Ton nog zoveel informatie had om te delen met de aanwezigen, zijn we tijdens de lunchpauze reeds gestart met het bekijken van een aflevering uit de hilarische ‘Lucy Show’ (uit 1966) waarin Lucy en Mr. Mooney verzeild geraakt waren in een hypnoseshow. In dit programma kwamen alle misvattingen en stereotypes betreffende showhypnotiseurs en hypnose aan bod.

Gaandeweg kwamen ook andere aspecten m.b.t. hypnose aan bod, zoals het voorbeeld van een beginnende psychotherapeute, bij wie de supervisor aanwezig wilde zijn bij haar 1ste patiënten, die zij met behulp van hypnose ging behandelen. Niet alleen haar cliënte ging in trance, maar ook de supervisor…

Bij de bespreking van de fenomenologische gelijkenis tussen EMDR en hypnose werd besproken hoe bilaterale stimulatie en oogbewegingen reeds gebruikt werden in Oosterse methodes (zoals ook blijkt uit het artikel van Jamie Marich waarin beschreven wordt hoe EMDR kan gebruikt worden op vier verschillende niveaus – het artikel is opvraagbaar bij Ton Wilken).

Via de video van Steve Gilligan kwamen we uiteindelijk terecht op het thema ‘hechting’ of ‘gehechtheid’ dat volgens hem niet alleen in de 1ste levensfase belangrijk is, maar ook gedurende de hele levenscyclus. Zo is er het werk van Anthony Madrid die een protocol ontwikkelde om ‘verstoorde hechting’ door complicaties bij zwangerschap en geboorte te bewerken.

Ton besprak ook boeken die niet speciaal over hypnose gaan, maar waar je voor hypnotherapeutisch werk veel aan kunt hebben. Vervolgens kwam aan bod hoe Jan Olthof zijn ‘nomadische reis’ uit 2021 (besproken in zijn ‘Handboek Narratieve psychotherapie’) vervolgde met ‘Cruijffiaans denken in de narratieve systeemtherapie’ (2021). Ook in dit werk komen vele thema’s aan bod die voor therapeuten die met hypnose werken belangrijk zijn. 

Vervolgens vertelde Ton hoe Deirdre Barrett zich verdiepte in heel veel films, waarin hypnose voorkomt, hoe hypnose erin geportretteerd wordt en welke rol hypnose erin werd toebedeeld.

Ook het boek van Marieke Nijmanting kwam aan bod. Zij heeft 99 films en boeken – zowel voor kinderen als voor volwassenen - beoordeeld op hun geschiktheid om bij bepaalde problematieken te laten zien of lezen. De 4 probleemgebieden, die zij onderscheidt, zijn: levensfaseproblematiek, persoonlijkheids- en ontwikkelingsstoornissen, angsten, verslavingen, obsessies, fobieën & dwangneurosen en psychosociale problematiek. In haar inleiding haalt zij Fritz Lang aan, die zegt: “Een regisseur moet iets van een psychoanalyticus hebben. Hij moet onder de huid van een acteur kunnen kruipen”.

Deze historische wandeling doorheen de belangrijke ontwikkelingsmomenten van de (wetenschappelijke) hypnose was een geslaagde oefening die voor herhaling vatbaar is.

Last but not least wil ik uit naam van het VHYP Bestuur mijn dank uitspreken aan VHYP-lid Dr Jessica Delooz voor het ter beschikking stellen van haar groepspraktijk De Binnentuin – Psychotherapeutische Centrum voor het onderbrengen van de VHYP Bibliotheek en het herbergen van deze cohesieactiviteit.

Image

NIEUWE FUNCTIONALITEIT VAN DE VHYP WEBSITE

De VHYP website heeft een make-over ondergaan. Naast een nieuwe uitstraling, is de cursusplanning beter in het zicht en het zoeken van hypnosedeskundigen is geoptimaliseerd. Het loont dus om jezelf op de verwijslijst te krijgen; je bent gemakkelijker vindbaar.

Daarnaast is het inschrijven voor cursussen vergemakkelijkt. Je kunt nu meerdere cursussen tegelijkertijd afrekenen en ook direct je lidmaatschap voldoen. Doe je dit samen met de cursussen dan heb je direct de cursussen voor de lidmaatschapsprijs.
Verder is de cursus literatuur ook direct toegankelijk gemaakt.
Dit alles is nu gemakkelijk vanaf de mobiele telefoon te raadplegen.

Rex Media blijft de website verder optimaliseren om met de tijd mee te gaan. Feedback is altijd welkom op .

Image

INZICHTEN UIT DE WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR

Verandert hypnose de manier waarop de hersenen informatie verwerken?

Bespreking van het artikel van Tuominen J, Kallio S, Kaasinen V, Railo H. (2021). Segregated brain state during hypnosis, Neuroscience of Consciousness.

doi: 10.1093/nc/niab002. eCollection 2021.

door Dr Luc Roelens

Verandert hypnose de manier waarop hersenen informatie verwerken? De auteurs van bovenstaand artikel benaderen deze vraag met een experiment waarin zij een hypnosevirtuoze laten wisselen tussen normaal wakend bewustzijn en trance. Daartoe gebruiken zij enkelwoordige posthypnotische suggesties, de soberste manier om de proefpersoon uit te nodigen tot schakelen tussen de beide functioneringswijzen. Zij dienen haar in beide toestanden een prikkel toe waar bewuste beïnvloeding geen vat op heeft: transcraniële magnetische stimulatie (TMS) die tijdelijk de spontane hersenactiviteit verstoort. Zij verwerken de geregistreerde gegevens tot onder meer de “perturbational complexity index” (PCI), een maat van de algoritmische complexiteit van de hersenschorsactiviteit. Deze biedt een grove indruk van de balans tussen integratie van en afscheiding tussen de activiteiten van de vele lokale hersencelgroepen. Dit onderzoeksopzet minimaliseert de risico’s op psychogene of sociaalpsychologische beïnvloeding van de resultaten.

Hun onderzoek toont bij deze proefpersoon op grote schaal toestandsafhankelijke veranderingen in de elektrische hersenactiviteit aan:

De zich na TMS herorganiserende activiteit laat twee verschillende patronen optekenen. De hersenactiviteit bij normaal bewustzijn beantwoordt aan ter zake reeds bekende beschrijvingen. In de hypnotische toestand gaat de hersenactiviteit na TMS vroeger deemsteren (wat coherente activering van de frontopariëtale netwerken verhindert) maar ze blijft langer duren.

De “broadband phase locking” (het op elkaar afgestemd geraken van meerdere ritmes met elk een andere frequentie) vertoont een vroegere piek in de hypnotische toestand om vervolgens minder intens te worden dan tijdens normaal bewustzijn (wat het snellere wegdeemsteren en de gevolgen daarvan bevestigt).

De “perturbational complexity index” is zowel voor als na de magnetische stimulatie bepaald. In beide gevallen, maar het meest uitgesproken na de stimulatie, wijst deze index op meer gedifferentieerde activatiepatronen onder hypnose. De balans tussen integratie en afscheiding is in trance zowel verder verwijderd van de integratieve mogelijkheden van normaal bewustzijn als van de pathologisch verzwakte toestanden die langdurig bewustzijnsverlies veroorzaken.

De “power” (het totale elektrisch vermogen binnen een frequentiebereik), onderzocht voor de TMS-toediening, is onder hypnose in de lagere frequenties (die een rol spelen in verbindingen over langere afstand) beduidend lager dan bij normaal wakend bewustzijn. Het omgekeerde werd waargenomen in hogere frequenties, een aanwijzing voor ruime activiteit binnen beperktere intracerebrale afstanden tijdens trance.

De auteurs interpreteren de verschillen tussen gebruikelijke en hypnotische bewustzijnstoestand als een verschuiving van de metastabiele toestand van het normale wakende bewustzijn naar een bewustzijnsvorm stoelend op een schralere hersenconnectiviteit die gekenmerkt wordt door minder globale of quasi-globale coördinatie en dus meer beperkingen. Hun interpretatie hiervan spoort met de bekende gedrags- en ervaringsveranderingen onder hypnose. Hun empirisch onderbouwd besluit dat diepgaande hypnose tot een veranderde bewustzijnstoestand leidt houdt voor hen geen tegenstelling in tot het feit dat het ontstaan van die toestand bemiddeld kan worden door socio-cognitieve factoren en verwachtingspatronen. Zij wijzen steriele of-of-discussies daarover, zoals die al vele decennia woekeren, af.

Het lijkt hen zinvol dat er een voldoende omvangrijke verzameling zou opgebouwd worden van gelijkaardige individuele beschrijvingen van hersenfunctioneringsverschillen bij personen met verschillende niveaus van hypnotische vaardigheid. Ik deel die mening. Zou onze vereniging daarin een rol kunnen spelen, zowel in de opbouw van een netwerk van hypnosevaardige personen die bereid als proefpersoon te fungeren als door aanwending van de voorziene fondsen voor onderzoeksondersteuning ten gunste van dergelijk onderzoek?

Image

MASTERCLASS MET FRANNY MOENE

De behandeling van de Functionele Neurologische Stoornis (Conversiestoornis)

Data: 14 april en 12 mei 2023.

Dr. Franny C. Moene is klinisch psycholoogpsychotherapeut, niet praktiserend. Na haar pensionering geeft zij tot op heden workshops, lezingen en supervisie over de behandeling van de conversiestoornis (FNS) en hypnose in brede zin. Ze is gepromoveerd op de behandeling van de conversiestoornis met hypnose en heeft uitgebreid gepubliceerd over de behandeling van de conversiestoornis in het algemeen. Naast een brede behandelervaring van cliënten met psychiatrische stoornissen, heeft ze veel affiniteit met trauma en dissociatieve klachten. In 2011 kreeg zij de Onno van der Hart prijs voor haar baanbrekend werk op het gebied van de hypnose en in 2013 ontving zij de NOLK-jaarprijs voor haar substantiële en herkenbare bijdrage voor zorg aan patiënten met onverklaarde lichamelijke klachten in Nederland.

Doelgroep: Professionals, die de basisopleiding hypnose hebben voltooid en werkzaam zijn met patiënten met kanker in een klinische of poliklinische setting of belangstellenden voor dit thema.

Inhoud: 

In deze praktische georiënteerde tweedaagse workshop zal je, zelfstandig en/of binnen intervisie- of supervisieverband, leren hoe je met hypnose kan werken om de patiënten met de symptomatologie van een Functionele Neurologische Stoornis (FNS) te kunnen helpen.

Binnen het programma wordt de nodige ruimte voorzien om te oefenen, eigen casuïstiek aan te brengen en stil te staan bij lastige situaties die zich tijdens de behandeling kunnen voordoen. Voor alle onderdelen zijn handouts voorzien die als geheugensteun kunnen worden voorzien.

De digitale driedelige behandel module ‘Hou je staande’ (Wat zijn aanvallen en hoe kun je er mee omgaan?), bestaande uit een werkboek voor de patiënt, een draaiboek voor de therapeut en een powerpoint presentatie van de cursus voor de patiënt wordt gebruikt als leidraad bij deze tweedaagse workshop en is inbegrepen in de prijs van deze opleiding.

De deelnemers aan deze opleiding zullen via de VHYP ook de kans krijgen om in supervisie met dr Franny Moene of in de schoot van de Special Interest Group (SIG) ‘Trauma, Dissociatie en Hypnose’ (TDH) rond dit thema verder te werken.

Leerdoelen: De deelnemers aan deze voortgezette modules:

 • Krijgen een geactualiseerde kennis over Functionele Neurologische Stoornissen (FNS).
 • Leren waarom en hoe hypnose gebruikt kan worden binnen het kader van een meeromvattende behandeling van FNS.
 • Leren en ervaren het belang van informele hypnose en het invoegen bij de patiënt voor en tijdens hypnose.
 • Leren de patiënt te motiveren voor het gebruik van hypnose binnen het totale therapieprogramma.
 • Leren klachtgerichte en explorerende hypnotische technieken toe te passen bij de behandeling van verschillende FNS-symptomen.
 • Leren wat ze kunnen doen om complicaties en onverwachte responsen tijdens de behandeling van patiënten op te vangen en positief te bewerken.
 • Leren hypnose te plannen en toe te passen binnen een behandelplan voor cliënten met FNS en hoe de toepassing ervan naar collega’s toe te lichten.
 • Methode: Literatuurstudie, groepswerk en live demonstraties.

Programma van de eerste lesdag (14/4/23): 

 • Kennismaking in groep en delen van therapie ervaringen.
 • Theoretische duiding vanuit de onderzoeksvraag: waarom kunnen we hypnose gebruiken binnen het kader van een meeromvattende behandeling van de conversiestoornis?
 • Het gebruik van informele hypnose om goed te kunnen ‘invoegen’ bij het verbale en non-verbale gedrag – en de persoonlijkheid van de patiënt.
 • Klachtgerichte technieken voor verschillende FNS symptomen (motorisch, sensorisch en bewustzijns c.q. PNEA problematiek).
 • Wanneer kiezen voor welke techniek?
 • Voorbereiding - en uitleg van een bepaalde techniek naar de patiënt toe.
 • Oefenen met enkele klachtgerichte technieken.
 • Oefenen met (eigen) casuïstiek: behandelplan en uitvoering voorgestelde (hypnotische) aanpak
 • Het gaat nooit volgens het boekje en wat te doen als het anders gaat.
 • Het nut van zelfhypnose en de toepassing ervan.
 • Huiswerk na de eerste lesdag: 
 • Het (opnieuw) doorlezen van de cursusliteratuur en het gezamenlijk oefenen in intervisiegroepjes van wat er tijdens dag 1 naar voren is gekomen?
 • Indienen van een bondig reflectieverslag van de eerste lesdag (voor bespreking aan het begin van de tweede lesdag)
 • De deelnemer maakt een opname van het uitvoeren van een hypnotische techniek bij een FNS-patiënt of via een simulatie in de schoot van de intervisiegroep

Programma van de tweede lesdag (12/5/23):

 • Bespreken van de opnames van de deelnemers en vragenronde.
 • Explorerende hypnotische technieken, hun indicatiegebieden en hoe die samen met klachtgerichte technieken te gebruiken.
 • Oefenen met technieken en casuïstiek en /of inbreng eigen patiënten en brainstormen of we met hypnose daar iets extra’s mee kunnen.
 • Oefenen met na brainstormen voorgestelde hypnotische aanpak.
 • Accreditering: Accreditering voor artsen wordt aangevraagd
 • Belangrijke notitie: Cursisten die ervaringsdeskundig zijn op het vlak van trauma, dissociatie of FNS, worden verzocht om dit op een vertrouwelijke wijze kenbaar te maken aan de lesgever zodat er tijdens de lesdag rekening mee kan worden gehouden.

Prijs en accreditering: VHYP-leden 275 euro. Niet-leden 325 euro. 

Doelgroep: Professionals, die de basisopleiding hypnose hebben voltooid en werkzaam zijn met traumapatiënten of patiënten met een problematiek van (hysterische) conversie in psychotherapie.

Methode: Literatuurstudie, groepswerk en live demonstraties.

Datum en tijd: 17/11/22 en 15/12/22 09:30 - 17:00 uur.

Locatie: Het rekreatief Doornstraat 600 2610 Wilrijk (Antwerpen).

Aanmelden: www.vhyp.be

Klik hier om een flyer van deze cursus te downloaden.

Image

Bezoek samen met VHYP het verjaardagscongres van Konnektit

Op 14 oktober 2022 zal VHYP aanwezig zijn op het verjaardagscongres van Konnektit.

Onze voorzitter Erik de Soir zal er een workshop verzorgen dat de titel kreeg “Ontwikkel je eigen innerlijk kompas voor het zinvol omgaan met schokervaringen en als afweersysteem van hindernissen op je levenspad”. Nicole Ruysschaert en Erik de Soir zullen ook aanwezig zijn op de ontmoetingsmarkt zodat de deelnemers kunnen kennis maken met het aanbod van VHYP.

Naast de workshop met Erik kan je ook deelnemen aan workshops met Jessie Delooz, Annelies Peeters, Marijke Leys, Annelies Van Overbeke, Lieve Bruyninx, Sofie-An Bracke, Stef Joos en Mieke Van Hecke. Alle workshops zijn gelinkt aan het thema “de kracht van verbinding”.

Meer info over dit congres via https://www.konnektit.be/opleidingen/5732/de-kracht-van-verbinding-5-jaar-konnektit

Image

VHYP Vormingskalender

8-9-2022 Hypnose bij kinderen en jongeren Luc Bouteligier
15-9-2022 SIG Trauma, Dissociatie & Hypnose (TDH) Erik de Soir
23-9-2022 HYPNOSE BASISOPLEIDING Najaar 2022 Erik de Soir en Nicole Ruysschaert
22-10-2022 Hypnose bij chronische pijn Kees Venselaar
7-11-2022 Hypnose bij jeuk en peuteren (huidziekten) Ria Willemsen
9-11-2022 Medische hypnose in de oncologie Jose Klaassen
5-12-2022 Hypnose bij rouwverwerking - Verdiepingsdag Lies Scaut
8-12-2022 SIG Trauma, Dissociatie & Hypnose (TDH) Erik de Soir
16-12-2022 Hypnose scripts 'op maat' maken Riño Wong Chung

SYMPOSIUM

Image

Dagprogramma Symposium, 10 november 2022, 9.30-18.00, Filmhuis De Spiegel
( Voormalig Royal Theater, Stationsplein 5, 6411 NE Heerlen)

“Cruijffiaans denken” als inspiratiebron voor complexe problematiek in de GGZ,

jeugdzorg, onderwijs en openbaar bestuur

Op verzoek wordt het symposium “Cruijffiaans denken in de narratieve systeemtherapie: navigeren in complexiteit” dat in september 2021 werd georganiseerd, herhaald.

Dit symposium wordt opnieuw georganiseerd door de School voor Systemische Opleidingen in Bunde, in samenwerking met de UnieKJP (samenwerkingsverband kinder-jeugdpsychiaters Limburg), Giovanni Coenen, directeur kinder-en jeugd Mondriaan Zorggroep en de Gumbo Jazzband.

De term ‘complexiteit’ verwijst naar datgene wat bij elkaar hoort en niet uit elkaar gehaald kan worden zonder voeling te verliezen met ‘het verbindend patroon’. Het omarmen van het geheel mag ons dan confronteren met een (nog) niet-weten, met onzekerheid hoe te handelen, en het mag een hoge mate van vakmanschap en omzichtigheid vergen, het is vaak zonder meer noodzaak. Specifiek in de geestelijke gezondheidszorg, de psychiatrie en de jeugdzorg, alsook in het onderwijs en het openbaar bestuur, zien we dat er, als we complexe situaties willen vereenvoudigen door ze op te splitsen in deelproblemen, in korte tijd ‘(te)veel spelers op het veld komen’, allen met hun eigen deelterrein en taak. Met andere woorden: we proberen van complexiteit, dat wat bij het leven hoort, een regelsysteem te maken Niet zelden met de nodige chaos en onderlinge conflicten als gevolg. En niet zelden met een toename van complexiteit als gevolg.

We zien deze processen in het onderwijs, in het openbaar bestuur, in de jeugdzorg en in de geestelijke gezondheidszorg.

Het gedachtegoed van Cruijff en voetbal als metafoor kunnen ons helpen de complexiteit te blijven omarmen en te navigeren in deze complexiteit.

Het symposium wil het belang van vakmanschap, zorg voor vakmensen en het mentoraat als wijze van leren en ontwikkelen, opnieuw onder de aandacht brengen.

Sprekers op deze dag zullen u, ieder vanuit hun eigen achtergrond, meenemen in hun inspiratiebronnen en inzichten in het omgaan met complexiteit.

Hiernaast het programma van deze dag.

Programma van de dag

9.30-10.00 
Koffie en ontvangst met de Gumbo Jazzband

10.00-10.40
Welkom en introductie door Jan Olthof en Rene Cardynaals:

Jan Olthof, psychotherapeut en opleider in de systeemtherapie, zal spreken over wat wij van Cruijff kunnen leren over de organisatie van zorg rondom complexe problematiek in families.

10.40- 11.20
Giovanni Coenen, directeur kinder-en jeugd Mondriaan Zorggroep: Van dichte gordijnen in Rotterdam tot het bankje bij de ondergaande zon in Zuid-Limburg.

Giovanni zal spreken over Rijnlands model en het belang van mentorschap dat hij mocht ervaren als wijkagent, groepswerker en directeur.

11.20-11.45
Pauze

11.45-12.25
Bruno Hillewaere, klinisch psycholoog, systeemtherapeut en opleider in de systeemtherapie, verbindt de wereld van topsport en systeemtherapie

12.25-13.05
Jan Flameling, filosoof, vertelt over Aristoteles, Hannah Arendt en het gedachtegoed van Ubuntu als filosofische inspiratiebronnen voor denken over complexiteit.

13.05-13.20
Peter Lenaerts, klinisch psycholoog en systeemtherapeut, zal gedichten voordragen uit zijn relationele poëzie.

13.15-14.15
Lunchpauze

14.15-14.55
Govert Geldof, civiel ingenieur, laat ons kennis maken met de wereld van de complexiteitswetenschap.

14.55-15.35
Peter Adriaenssens, kinderpsychiater, houdt een voordracht over het organiseren van zorg voor complexe problematiek in gezinnen en families.

15.35-16.00
Koffie- en theepauze.

16.00-16.40
Jan Bout, psychotherapeut, jarenlang verbonden aan de Keerkring in Beilen en de (dag)klinische behandeling van partnerrelaties. Hij zal ingaan op wat er met ons gebeurt als we geconfronteerd worden met complexe problematiek en hoe een weg te zoeken in het labyrint van onze eigen levenservaringen en de gestokte levensprocessen van onze cliënten.

16.40-16.50 Peter Lenaerts, klinisch psycholoog en systeemtherapeut, zal gedichten voordragen uit zijn relationele poëzie.

16.50-17.30 
Rene Cardynaals, kinder- en jeugdpsychiater, neemt u mee in de wereld van Jazz en New Orleans muziek. Hij zal spreken over vakmanschap en improvisatie en met zijn Gumbo Jazzband musiceren.

17.30-19.00
Muziek en Borrel

Kosten

€ 185 inclusief het boek “Cruijffiaans denken in de narratieve systeemtherapie: navigeren in complexiteit”.

Voor diegenen die het symposium reeds eerder bijwoonden en het boek al in bezit hebben is de toegangsprijs € 150.

Aanmelden kan via een mail naar: