donderdag, 23 december 2021 14:18

VHYP EINDEJAARSFLITS 2021

Beste VHYP-leden,

Het is opnieuw een turbulent jaar geweest. Niettegenstaande 2 of 3 vaccinaties en alle beloften inzake het opnieuw bereiken van ‘het Rijk van de vrijheid’, leven we momenteel tussen een 4de en een 5de COVID piek. In de eindejaarsflits 2020 beschreef ik nog de onzekerheid over het al of niet volgen van een 3de COVID-piek op de 2de COVID-piek, maar momenteel zijn we alweer een jaar verder. De vraag die zich nu stelt, is: hoe gaan we leren samenleven met een jarenlange virulentie van opeenvolgende pathogenen?

Sedert de zomer bestond de ambitie om ook een Herfstnieuwsflits te schrijven, maar vooruitblikken bleef te moeilijk en plannen moesten constant worden bijgesteld terwijl we als vereniging ook met een aantal andere uitdagingen af te rekenen hadden waarvoor telkens heel wat werkkracht nodig is.

Eindejaarsflits

Het VHYP-bestuur heeft dus sinds de geslaagde ‘summer school’ gedurende de eerste maand van augustus niet stilgezeten. We willen van jullie graag vernemen of het zinvol zou zijn om ook in 2022 een ‘summer school’ te organiseren. Graag willen we dan aandacht schenken aan onderbelichte thema’s. Aarzel niet om hiermee met ons persoonlijk in gesprek te gaan of het bestuur aan te schrijven om uw wensen kenbaar te maken.

De basisopleiding hypnose die op 17 september 2021 startte, kon zoals vanouds terug fysiek doorgaan in het Universitair Psychiatrisch Centrum (UPC) van de KU Leuven te Kortenberg. Het was een verademing om terug vanuit de vertrouwde omgeving te kunnen lesgeven, weliswaar met een aantal beperkingen.

Enkele modules van de voortgezette opleiding – dynamische hypnose in psychotherapie en hypnose bij jeuk en huidziekten – konden ook terug fysiek doorgaan, maar jammer genoeg moesten de overige modules – hypnose bij psychotraumabehandeling/deel 2 en scripts op maat maken – terug online worden gegeven. Inmiddels hadden we ook al beslist om de basisopleiding van het voorjaar 2022 online te geven, maar momenteel kunnen we niet vooruit zien wat de nasleep van de 4de piek met de Zuid-Afrikaanse Omnikron variant van het Coronavirus nog zal geven…

In elk geval zullen we veel veerkracht nodig hebben en geduldig moeten leren nadenken hoe we met de opeenvolgende COVID-varianten kunnen leren samenleven. We doen dan ook een oproep aan onze leden om voorstellen voor het gebruik van hypnose in het kader van de verhoging van veerkracht en weerbaarheid aan het VHYP-bestuur voor te leggen zodat we hier SAMEN een studiedag kunnen rond organiseren. De sprekers op deze studiedag kunnen dan onze eigen leden zijn die hun creatieve ideeën ter toetsing voorleggen tijdens een ervaringsgerichte studiedag. Een volgende stap kan dan de organisatie van een symposiumsessie zijn gedurende het 11de Vlaamse Geestelijke Gezondheidscongres (VGGC) waarvoor ik in het organisatiecomité zit namens de VHYP en dat doorgaat op 20 en 21 september 2022 (zie verder in deze nieuwsflits).

In deze laatste nieuwsflits van 2021 willen we als bestuur eerst uitpakken met een aantal nieuwe documenten waarvoor we jullie aandacht vragen: (1) de vaste indeling van de verschillende curricula binnen de VHYP, met een bepaalde volgorde die in de toekomst zal worden opgelegd; (2) een overzichtsdocument inzake supervisie en afwerking van de volledige opleiding; en, (3) een template om in te vullen indien aan de VHYP financiële steun gevraagd wordt om een onderzoeksopdracht uit te voeren.

Ik wil jullie opnieuw vragen om deze nieuwsflits volledig te lezen en met ons in gesprek te gaan over jullie aspiraties en verwachtingen. Weet dat wij er alles aan doen om onze leden te betrekken bij de dagelijkse werking van VHYP en dat we trachten om het dubbel en dik de moeite te maken om lid te zijn.

We hebben ook nog altijd enkele plaatsen open in het bestuur; we zouden bijvoorbeeld graag een vaste vertegenwoordiger hebben per beroepsgroep en die vertegenwoordiger een proactieve rol laten vervullen met betrekking tot de contactname met andere beroepsverenigingen.

In deze nieuwsflits geven we zoals steeds ook het overzicht van de VHYP-activiteiten in het najaar, de eerstvolgende voortgezette modules in 2022 en van de activiteiten van onze internationale zusterorganisaties. Nieuw is de rubriek waarin we bepaald thema in het daglicht plaatsen: in deze bijdrage geven we een korte getuigenis van hoe “hypnobirthing” kan helpen voor en tijdens de bevalling.

In afwachting van meer uitgebreide informatie over het jaarlijkse VHYP-nieuwjaarsmoment wil ik jullie alvast vragen om de datum van 29 januari 2022 in jullie agenda te reserveren. We zijn momenteel in nog in overleg met een kandidaat spreker die jullie niet zal ontgoochelen.

Aan het einde van dit werkjaar, wil ik jullie allen hartelijk danken omdat jullie opnieuw in ons zijn blijven geloven en de VHYP met lidgeld zijn blijven ondersteunen. We hebben naar 2022 nog een aantal plannen om onze ledenwerking nog verder uit te bouwen en de zichtbaarheid van de VHYP te vergroten: de organisatie van thematische dagen en discussiegroepen, de uitgave van een hypnoseboek, de bundeling van eindpapers in een e-book, enz. We willen jullie dan ook vragen om jullie lidmaatschap van de VHYP te hernieuwen voor 15 januari 2022; We zullen alle VHYP-leden hiervoor nog apart aanschrijven.

Tot slot, wens ik jullie allen een opperbest eindejaar en een veilige feestperiode. Zoals steeds: stay safe & healthy! Hou nog even vol, betere tijden komen eraan.

Hartelijke groet, namens het bestuur
Erik de Soir - VHYP-Voorzitter

BEROEPSGROEPEN EN HET OPLEIDINGSTRAJECT

Klik hier om het beroepsgroepen en opleidingstraject document te bekijken

BASISOPLEIDING – VOORTGEZETTE OPLEIDING – EINDPAPER – SUPERVISIE AFWERKING VAN HET OPLEIDINGSTRAJECT

Ter vervollediging van je opleidingstraject en in navolging van de VHYP-basisopleiding en/of ter afronding van je opleidingstraject dient er 25u supervisie te worden gevolgd in onze drie onderscheiden curricula:

(1) het certificaat van hypnosedeskundige in het curriculum psychotherapie verwerf je na de basisopleiding (5 opleidingsdagen + 5 intervisies), het volgen van 15 voortgezette modules en de voorziene 25 uur supervisie;

(2)

(3) het certificaat van deskundige in hypnotische communicatie in medische settings verwerf je na de HCiMS opleiding + 2 intervisies en facultatief kan je hierna nog een praktijkstage volgen.

Vanaf 100 Credit Points (CPs) en indien je ook supervisie volgt kan je op de VHYP-verwijslijst komen nadat je het aanvraagformulier daarvoor hebt ingevuld. Je kan MAX drie jaar na de start van je opleiding op de verwijslijst blijven staan met een onvolledig (onafgewerkt) curriculum.

De kosten voor supervisie zijn €80,00/u voor een individuele supervisie en €40,00/deelnemer/u voor collectieve supervisie in groep van maximum 4 deelnemers (tijdens minimum twee uur). Supervisie kan online of live plaatsvinden, volgens de afspraken die je met de betrokken supervisor maakt.

Het principe bij supervisie is dat je algemene supervisie hebt (de lijst van algemene supervisoren vind je nu al op de VHYP-website (https://www.vhyp.be/opleiding/supervisie) en specifieke supervisie die dus aansluit bij een bepaald thema dat door bepaalde opleiders wordt gegeven (zoals hypnose bij psychotrauma, kinderen, rouw, enz.).

De lijst met algemene supervisoren zal eerstdaags volgens dit principe verder worden aangevuld zodat je bij elke VHYP-trainer ook supervisie kan volgen voor een casus m.b.t. de thematiek waarover je bij hem/haar je voortgezette module hebt gevolgd .

Op die manier volg je supervisie bij meerdere supervisoren. Afspreken voor een supervisie doe je door rechtstreeks met een supervisor af te spreken of met enkele collega’s een Doodle in te vullen voor een supervisie moment en in overleg met een bepaalde supervisor.

Teneinde je volledig opleidingstraject (eindpaper inbegrepen) zo snel mogelijk af te ronden en bij de erkende hypnosedeskundigen van VHYP te behoren én je desgewenst ook erkend lid te maken van de de International Society for Hypnosis (ISH), is het ook aangeraden om voor je supervisies zoveel mogelijk gebruik te maken van een bepaalde casus die je in onderling overleg met je supervisor verder uitwerkt in je paper. Na afronding van je opleiding kan je ook solliciteren voor een European Society of Hypnosis Certificate bij de ESH. European Society of Hypnosis Certificate – European Society of Hypnosis (esh-hypnosis.eu)

In de komende maanden zullen opnieuw enkele gratis coaching momenten ‘Paper in a day’: voor versnelde afwerking van je eindwerk’ worden georganiseerd als collectief coaching- en supervisiemoment. Neem gerust contact op met je opleiders of het VHYP-management voor bijkomende informatie of als je hulp nodig hebt om je weg doorgeen het digitaal systeem te vinden. Met hartelijke groet en in naam van het VHYP-bestuur.

Basisopleiding

INVULLEN VAN DE TEMPLATE VOOR HET BEKOMEN VAN STEUN VOOR ONDERZOEK

De VHYP wil zich ertoe verbinden om jaarlijks een onderzoeksproject financieel te ondersteunen en leden die een publicatie willen neerleggen bij een wetenschappelijk tijdschrift te steunen door een bijdrage aan de kosten voor publicatie.

Klik hier om de template te openen.

2021 VHYP activiteiten

2021 HCIMS Najaar

In september 2021 is een nieuwe groep deelnemers gestart. Deze opleiding was een in-company training voor medische teams van AZ Sint-Jan te Brugge. Onder de 20 cursisten waren er kinderartsen en artsen werkzaam in de spoedgevallen diensten, verpleegkundigen uit de kinderkliniek, pijnkliniek en dienst radiologie. De opleiding werd met groot enthousiasme onthaald en gaf aan de cursisten een brede basis voor verdere integratie in het dagelijks werk. Hartelijk dank aan Dr. Kate Sauer voor de organisatie ter plaatse en het aangenaam onthaal en aan Ann Roete voor de organisatie.

Image

Foto Nicole Ruysschaert en cursisten

Image

 Foto Dr Kaat Sauer – Ann Roete – Luc Bouteligier

Image

Foto opleidingsgroep Brugge Incompany training

Gevolgd programma voor de HCiMS-In Company Training

Datum  Uren Lesgevers Onderwerp
Do 9/9 9u-17u Nicole Ruysschaert
Psychiater -psychotherapeut-hypnosedeskundige
Inleiding: wat is hypnose, hoe werkt het. Spontane negatieve trance en kenmerken Principes van positieve communicatie + oefeningen Taalgebruik en communicatie bij medische procedures en behandelingen. Psychologische impact van medische setting en hoe dit hanteren.
Vr 10/9 9u-11u Nicole Ruysschaert
Psychiater -psychotherapeut-hypnosedeskundige
Hypnotische begeleiding van procedures met integratie in praktijk - een ‘hypnotische reis’ in 13 stappen
  11u-13u Tania Mahler
Kindergastroenteroloog Brussel Antwerpen
Niet medische aanpak chronische buikpijn
  NM Ann Roete
Pediatrisch pijnverpleegkundige UZA
Begeleiding bij prikangst en buikpijn
Praktijkervaring en casusbespreking
Do 30/9 9u-11u Sabine Maes
Anesthesiste UZA
Laurs principe: luister accepteer utiliseer bekrachtig en geef suggesties – efficiënte communicatie in medische setting
  11u-13u Wim Van Huyck
Inzo verpleegkundige UCL Namen
Implementatie positieve communicatie:
Voorbeeld implementatie op INZO
  NM Ann Roete
Pediatrisch pijnverpleegkundige UZA
Praktijkervaring
Begeleiding bij procedures
Begeleiding bij chronische pijn
Verhaal van Bas en metaforen : psycho-educatie pijn en angst
Gebruik van hypnose bij Kalinox
Vr 1/10 9u-17u Ria Willemsen (Dermatologe) en Marian Schaerlaekens (Tandarts) Hypnose bij pijn en hoe omgaan met angst bij medische procedures en ingrepen Invloed van hypnotische suggesties op de hersenwerking Practische demonstratie en oefeningen pijncontrole en opstellen van een protocol
Do 14/10 9u-17u Luc Bouteligier
Kinderpsycholoog
Van spoed tot ok: hypnose bij kinderen en adolescenten

VHYP Vormingskalender

Naam opleiding Datum Opleider
(zelf)hypnose bij stress en slaapproblemen ONLINE 14 januari 2022 Nicole Ruysschaert
Basisopleiding hypnose voorjaar 2022 ONLINE 25 januari 2022 Erik de Soir
Nicole Ruysschaert
Hypnose bij trauma en dissociatie (tweedaagse opleiding) 28 januari 2022 en 25 februari 2022 Erik de Soir
Hypnotische communicatie in medische settings 17 februari 2022 Erik de Soir
Nicole Ruysschaert
Luc Bouteligier
Ann Roete
Sabine Maes
Hypnose bij rouwverwerking 23 maart 2022 Lies Scaut
Hypnose bij rouwverwerking - verdiepingsdag 7 april 2022 Lies Scaut
‘Developmental’ hypnose bij prestatieverbetering en faalangst met Nicole Ruysschaert 20 mei 2022 Nicole Ruysschaert

Hypnobirthing: van theorie naar de praktijk – Een mooie getuigenis van Sarah

Image

‘Where the mind goes, the body follows’

Begin augustus heb ik via de summer school van VHYP de module ‘Hypnobirthing’ van Ann Joosen gevolgd. Ik heb hieraan deelgenomen omwille van twee redenen. Enerzijds omdat ik klinisch psycholoog ben en de aangereikte ‘tips en tricks’ graag wil meenemen naar mijn cliënten. Anderzijds omdat ik op het moment van de lessen hoogzwanger was van ons tweede dochtertje. Twee jaar geleden werden we reeds trotse ouders van ons eerste dochtertje, Ophelia. Die bevalling is heel snel en vlot verlopen. Ik heb toen geen epidurale verdoving nodig gehad en ik hoopte dat ik het deze keer ook zonder zou kunnen. Maar aangezien elke bevalling totaal anders kan zijn, was ik heel nieuwsgierig naar de les hypnobirthing en wat ik hier voor mezelf, de baby en mijn partner zou kunnen uit halen en of ik hierdoor een epidurale zou kunnen vermijden.  Hoewel je hypnose ook kunt aanwenden tijdens de zwangerschap en postpartum (bij herstel, borstvoeding, ouderschap, enz.) lag de focus tijdens deze bijscholing voornamelijk op de bevalling. Ik ben heel blij dat ik deze module heb gevolgd, want een week na de summer school mochten we op vrijdag 13 augustus ons jongste dochtertje, Viola, in onze armen sluiten. Ik heb de theorie van hypnobirthing dus direct in de praktijk kunnen omzetten. De bevalling van Viola was zwaarder en heeft langer geduurd dan deze van Ophelia. Ik was zeer dankbaar dat ik hierbij zelfhypnose kon toepassen en dat ik de rustgevende woorden van Ann gemakkelijk kon oproepen. Vooral het letten op mijn ademhaling en de bijhorende suggestie dat bij elke rustige lange diepe uitademhaling het knuffelhormoon oxytocine aangemaakt wordt, hebben mij geholpen bij het opvangen van een wee. Daarnaast was de toepassing van visualisatie zeer helpend voor mij. Een wee was een golf met een begin, een piek maar vooral ook terug een daling van het ongemak en om opening te bevorderen heb ik een druppel in het water gevisualiseerd dat steeds grotere en grotere kringen maakt. Ik kan ook melden dat de leuke tip om tijdens de arbeid te blijven bewegen (bv. onder de vorm van dansen) helpt om de bevalling te versnellen. Tijdens de les heb ik meegewerkt aan een demo rond het vergroten van het zelfvertrouwen en het verkleinen van eventuele bezorgdheden en angsten als voorbereiding op de bevalling. De posthypnotische suggesties vanuit deze sessie hebben zeker een positief effect gehad. Het versterkte vertrouwen in mezelf, de baby en de natuur hebben me samen met de aanmoedigingen van mijn partner de nodige steun gegeven.  Viola is uiteindelijk spontaan en zonder epidurale verdoving in een warm bad en omringd met veel liefde ter wereld gekomen.

 

11de Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres – in co-organisatie met de VHYP

Stel je kandidaat om een inzending over het gebruik van hypnose in psychotherapie in te sturen
Informatie:

Mede namens het bestuur van de Forum Geestelijke Gezondheid, nodigen we je van harte uit om deel te nemen aan het elfde Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres op 20 en 21 september 2022 in Antwerpen, met als thema “Wat werkt en voor wie?”.

Wat wordt het nieuwe normaal in de geestelijke gezondheidszorg na de uitdagingen van de wereldwijde coronapandemie? Het is een vraag die velen zich stellen. We hebben helaas geen eenduidige of volledige antwoorden. Onzekerheden beheersen al meer dan een jaar het leven van elke dag, en het ziet er niet naar uit dat het snel anders wordt. Dit vraagt veel soepelheid, aanpassingsvermogen en doorzetting om er mee te blijven omgaan.

Image

We kijken ook niet meer op van de zoveelste nieuwe virusvariant of regelgeving. Het lijkt wel een tweesnijdend zwaard, “de” metafoor van onze sector sinds lange tijd. Er is heel veel inzet, er zijn prachtige projecten en we bereiken zo veel. Maar tegelijkertijd kan het ook nog zo veel beter.

Nu de wereld stilaan weer recht krabbelt, worden evaluaties en afwegingen gemaakt over de afgelopen periode. Het mag geen verrassing zijn dat de geestelijke gezondheidszorg zich moeiteloos staande heeft kunnen houden naast, maar vooral samen met de algemene geneeskunde. Kleine en grote initiatieven voor het welzijn van patiënten rezen als paddenstoelen uit de grond. Telefonische consulten en beeldbellen werden geïntroduceerd; zelfzorg voor hulpverleners stond plots op de voorgrond. Participatie, gedeelde besluitvorming en samenhorigheid evolueerden naar gemeengoed en waren niet meer exclusief van de geestelijke gezondheidszorg.

Leren van het verleden, leven in het vandaag, en hopen voor morgen. Maar nooit ophouden met vragen stellen.

Dit universele devies van Albert Einstein mogen we zeker nu niet uit het oog verliezen.

Tijdens het 11de Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres gaan we op zoek naar antwoorden op elementaire vragen.

Wat zijn de fundamenten van de geestelijke gezondheidszorg, op vlak van kennis, bejegening en universele mensenrechten? Zorgvuldig inzoomen op hoe diagnostiek en therapie worden aangewend, kan inzichten geven in wat werkt en voor wie. Maar ook in wat er ontbreekt in onze geestelijke gezondheidszorg. Hoe reëel zijn de wachtlijsten en wat valt er aan te doen? Is public mental health voldoende uitgebouwd in dit land? Blijven intolerantie, stigma en discriminatie essentiële strijdpunten of hebben we intussen bereikt wat we moeten bereiken? Kortom, back to basics met ongemakkelijke maar noodzakelijke vragen.

Daarom willen wij je aanmoedigen om deel te nemen aan het 11de Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres. Met jouw bijdrage wordt dit hopelijk een editie vol vernieuwende ideeën, verrassende inzichten en out-of-the-box-voorstellen. We zijn alvast heel benieuwd en kijken ernaar uit!

Dr. K. Catthoor en dr. P. Niemegeers (wetenschappelijk secretarissen VVP) - Prof. dr. F. Matthys (voorzitter VVP)

Namens het organisatiecomité

2021 Nieuwsflash – Internationaal nieuws

Image

2021 International Society for Hypnosis - Newsletter June

In this issue we present an interview with the new ISH president, Mark Jensen, by Nicole Ruysschaert. The last few days already show that Mark has started his presidency with a well-developed concept, enthusiasm, and drive.

For the first time in our history, he has sent out a joint President's letter to greet the readers of the Newsletter together with the outgoing President, Bernhard Trenkle.

We have two nice summaries in this issue.

One of them is on “The efficacy of hypnosis in the pain management of conditions with or without a physical origin” by three students of Institute of Psychology, ELTE Eötvös Loránd University: Dominka Dávid, Jelizaveta Szocsivko, Luca Csirmaz.

The other summary is on a complex topic: Hypnosis and sleep, by Shiva Faraj, from the same university.

A new column: Hypnosis Research Seminar presents prominent researchers of our time. You find a short description and a video-link of a recent research finding. We start this series with Gary Elkins, from Baylor University speaking on: “Mindful hypnotherapy to reduce stress and increase mindfulness”.

We illustrate with some photos a project coordinated by Adrienn Kelemen -Szilágyi, Mariann Ziss and Katalin Varga: Positive suggestive pictures and text suggestions supporting critically ill patients and their caregivers.

In the summary of the latest issue of the International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis we welcome the new managing Editor: Joshua Rhodes, MA. This issue also includes a book review, a calendar of events and an invitation to our conference in Krakow. Katalin Varga, PhD, DsC

Link to the newsletter ISH-202106-1.pdf (ishhypnosis.org)

2021 International Society for Hypnosis - Newsletter September

In the September issue you read more about the elections and the different committees at ISH, endeavouring for the progress and spreading of the work with hypnosis. Board of Directors and committee members come from different countries and continents to inspire each other. It is quite interesting to discover cultural differences and all fields of application where hypnosis is useful.

I interviewed Anita Jung as a new elected BOD member. She is a German psychologist, living in the USA married to a famous Indian musician. She works a lot with the integration of music within her practice. During conferences she often facilitates group hypnosis facilitated with live music. At times music is her cotherapist.

Udi Vakmin from Israel, studying at the ELTE university in Budapest gives a short overview of literature in the field of hypnosis and PTSD.

You find a link to the Vimeo recording and a summary of the presentation the first of the hypnosis research seminars organized by Katalin Varga at the ELTE university. Ernil Hansen a German anaesthesiologist talks about “Touching the Unconscious in the Unconscious”. The lecture is based on his clinical experience and on a published study in one of the leading journals. You learn about the effect of therapeutic suggestions during surgery. A nice video to watch together with colleagues and discuss afterwards. Ernil Hansen 2021 on Vimeo

Link to the newsletter ISH-NL-202109.pdf (ishhypnosis.org)

Masterclass ISH ONLINE

Vanaf November 2021 kan je als betalend lid van VHYP deelnemen aan Masterclasses voor 20 US Dollar. De eerste afspraak (donderdag 18 november 2021) is inmiddels voorbij (we verwittigden onze leden hierover via een aparte mail).

Binnen ISH International Society of Hypnosis hebben we verschillende comités waaronder het comité “Education and Training” dat je kan vergelijken met de Opleidingscommissie binnen de VHYP.

Een van de missies van dit comité is om hypnose opleiding wereldwijd toegankelijk te maken, en ook landen te bereiken die in moeilijke economische toestanden leven. We willen ook graag expertise van talrijke opleiders wereldwijd online delen en ISH meer bekendheid geven. De workshops die 3 uur duren zijn toegankelijk voor individuele leden van ISH en voor leden van verenigingen die lid zijn van ISH zoals VHYP voor een minimumbedrag van 20 USD, iets minder dan 20€.

Are you a member of the International Society of Hypnosis (ISH), an ISH Constituent Society, or a Constituent Society of the European Society of Hypnosis?

If so, you are welcome to register for and participate in the first ISH Monthly Global Webinar. This month’s Global Webinar will be facilitated by Giuseppe De Benedittis on the use of Hypnosis for the Management of Fibromyalgia.

Register today for a special discounted price of $20 US Dollars
https://ishhypnosis.silkstart.com/.../ish-workshop...

Na deze eerste masterclass kan je elke maand op de derde woensdag van de maand een andere masterclass volgen.

Facilitator

Title

Date

Time

Giuseppe De Benedittis

Fibromialgia

Thu, 18 Nov 2021

17-20 CET

Bernhard Trenkle

The Chinese chest technique

Wed, 15 Dec 2021

17-20 CET

Teresa Robles

Ericksonian Hypnosis based on Universal Wisdom

Wed, 19 Jan 2022

17-20 CET

Consuelo Casula

Hypnotherapy for grief process

Wed, 16 Feb 2022

17-20 CET

Enayat Shahidi

Hypnotherapy of the traumatized patient

Wed, 16 Mar 2022

17-20 CET

Dan Short

Emotional Process work during Hypnotherapy

Wed, 20 April 2022

17-20 CET

Cecilia Fabre

Hypnosis with metaphorical objects

Wed, 18 May 2022

17-20 CET

NO WORKSHOP

KRAKOW CONGRESS

June 2022

17-20 CET

Nicole Ruysschaert

Self-hypnosis to decrease risks of burnout and compassion fatigue for health care workers

Wed, 20 Jul 2022

17-20 CETISH Individual Membership

Membership Benefits (ishhypnosis.org)

The ISH is a non-profit organization of members in the health professions. Its membership is comprised of both individual members and society membership from all over the world who meet the qualifications for membership. Individual membership draws from those who are members of ISH constituent societies (CS),

  • Reduced fees for all ISH International Congresses and other scientific events sponsored by ISH
  • A certificate acknowledging your membership
  • A reduced-fee subscription to The International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis (IJCEH), the most prestigious publication in the field of hypnosis.
  • Free subscription to the ISH E-Mail Newsletter
  • Automatic access to the Hypnosis Listserv
  • Eligibility to vote in elections and to run for office
  • Access to the Members Only Video Library, as well as the ability to participate in and access the Members Directory
  • Invitations to participate and to present in the Triennial Congresses, and other scientific events

For a NEW Individual membership application, if you are already a member of a Constituent Society of ISH, click here.
For a NEW Individual membership application, if you are not a member of a Constituent Society of ISH, click here.
You can find a current list of ISH Constituent Societies here: http://ishhypnosis.org/about-ish/constituent-societies/.
For a RENEWAL Individual membership application, click here.

ISH Krakow congress

Dear Participant / Dear ISH Member / Dear Colleague

We are writing this note to let you know that, due to the COVID-19 pandemic, we have decided to postpone the live ISH Krakow Congress to June 8-11, 2022. So, it is just one year later.

Please mark your calendars for the Congress in June 2022.  If you have not already done so, feel free to register for the Congress here: www.hypnosis2021.com or also now via www.hypnosis2022.com Please spread this information to your national and international colleagues.

Because of special Polish Tax laws, you can register for the Congress without paying immediately. The Polish Organizing team will tell you when you have to pay without creating tax problems for the organizers. Everybody will pay the Congress fees that are valid at the time of registration (i.e., you will get early bird registration prices if you register early), even if you do not pay right away.

Looking forward to seeing you in person soon,

Bernhard Trenkle
President of The International Society of Hypnosis

Kris Klajs
Chair of The XXII World Congress of Medical & Clinical Hypnosis

Research

We nodigen al onze leden uit om deel te nemen aan de “International Survey of Hypnosis Clinicians and Researchers”. Door deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek in het veld van hypnose draag je bij tot een volwaardige plaats van hypnose in de gezondheidszorg!

ESH European Society of Hypnosis Newsletter

In the 2021 Autumn Newsletter of ESH you can read a review and reflections by Peter Naish on the perceptions and the changes in perception over time by clients and therapists in their work with hypnosis. Consuelo Casula interviews Randi Abrahamson from Danmark about the continuity and the innovations in Hypnodontics. Marie-Jeanne Bremner reviews the Handbook of Hypnotic Techniques Vol 2 edited by Mark Jensen. In this series master clinicians in hypnosis introduce their favourite hypnosis therapy techniques. Volume 3 is already on it’s way to be published. Here you have the link to ESH Newsletter. ESHNSL2021OCTOBEROKOKpdf.pdf (esh-hypnosis.eu) On the same page you can find earlier issues as well.

Enjoy the reading! Nicole

Prikangst bij kinderen

Ann Roete en Aline Kalisvaart schrijven een boekje voor kinderen over prikangst

Er is nu eveneens een filmpje gemaakt om informatie te geven over het boekje dat kan gebruikt worden bij prikangst. Je kan het filmpje bekijken via volgende link Groeiwijzer.nl | hulp door bas

Je vindt nog meer theoretische info over prikangst en info voor hulpverleners en patiënten/ ouders op de website www.Hulpbijprikken.nl

Een andere interessante website toont talrijke filmpjes en informatie voor de begeleiding en ondersteuning bij prikken voor ouders en kinderen www.groeiwijzer.nl

magUZA Dossier anesthesie

In het artikel “Verdoving à la Carte” van het tijdschrift magUZA lees je hoe werk met hypnose en andere vernieuwende methoden een plaats krijgt in het OK en bij procedures. Judith, die zwanger was moest een achillespees operatie ondergaan. Met de deskundige begeleiding van Dr Barbara Breebaert, de positieve communicatie en de VR verliep dit prima. Paul, moest een pacemaker laten plaatsen en tijdens de hypnotische begeleiding van Dr Sabine Maes was het net alsof hij “in Zwitserland rondliep”. 

Je kan het volledige rapport lezen via onderstaande link p. 21-26.

Link : Dossiers - magUZA

Image

Hou je staande. Module en werkboek.

Collega Franny Moene uit Nederland is gespecialiseerd in werken met conversie. Ze publiceerde onlangs een behandelmodule met als titel “Hou je staande”. De module omvat een werkboek voor de cliënt, een draaiboek voor therapeuten en drie compacte powerpoint-onderdelen die grotendeels het werkboek van de cliënt volgen. Een aanrader voor al wie werkt met patiënten met Functioneel neurologische symptoomstoornissen (FNS) en psychologische niet-epileptische aanvallen (PNEA).

Image
Image

Onder de redactie van:

Erik De Soir
Voorzitter VHYP

Nicole Ruysschaert
VHYP Bestuurslid