Persoonlijke info
(optioneel)
Toon
Bad Password
Toon
Passwords do not match
Please use a valid mail address
Email do not match
(optioneel)
Avatar
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
Adresgegevens
(optioneel)
(optioneel)

Standaard maken wij fiscale attesten op uw naam en privé adres.  Indien u een bedrijf hebt kunnen wij de fiscale attesten op naam en adres van dat bedrijf opstellen.  Gelieve in dat geval hier deze bedrijfsgegevens in te vullen.

Indien uw werkgever het inschrijvingsgeld betaalt, en daarvoor op voorhand een factuur verwacht, kunt u hier de naam en het adres invullen van de instelling aan wie de factuur gericht is.  Wanneer u dan aanmeldt voor een activiteit sturen wij u een e-mail met deze factuur, die u aan uw werkgever kunt bezorgen.

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
Doelgroep
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Psychiaters (i.o.), artsen, studenten geneeskunde vanaf 3e bachelor, tandartsen, master in revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, bachelor in verpleegkunde en vroedkunde (A1), master in verpleegkunde en vroedkunde, psychiaters, master (licentiaten) psychologie en pedagogie, bachelor toegepaste psychologie met 3- of 4-jarige psychotherapieopleiding, master sociaal werk met 3- of 4-jarige psychotherapieopleiding, bachelor maatschappelijk werker en sociaal verpleegkundigen met 3-of 4-jarige psychotherapieopleiding.

Bent u benieuwd of u tot de doelgroep behoort voor de basisopleiding, maakt u dan uw account compleet en stel uw vraag in het veld opmerkingen.

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
Diploma's
(optioneel)
(optioneel)

Aan de hand van uw diploma's kunnen wij nagaan of u tot één van onze doelgroepen behoort.

(optioneel)
Allowed extensions: pdf, doc, docx, jpg, png, jpeg, bmp, JPG, JPEG, PDF, PNG, DOC, DOCX, BMP. Max file size: 4 GB.
(optioneel)
Allowed extensions: pdf, doc, docx, jpg, png, jpeg, bmp, JPG, JPEG, PDF, PNG, DOC, DOCX, BMP. Max file size: 4 GB.
(optioneel)
Allowed extensions: pdf, doc, docx, jpg, png, jpeg, bmp, JPG, JPEG, PDF, PNG, DOC, DOCX, BMP. Max file size: 4 GB.
(optioneel)
Allowed extensions: pdf, doc, docx, jpg, png, jpeg, bmp, JPG, JPEG, PDF, PNG, DOC, DOCX, BMP. Max file size: 4 GB.
Algemene voorwaarden
(optioneel)
(optioneel)

Een opleiding gaat door bij voldoende aantal inschrijvingen. Indien de opleiding niet doorgaat, verwittigen wij jou ten laatste twee weken op voorhand. Je krijgt het inschrijvingsgeld volledig terug.
Indien jij annuleert, geldt terugbetaling als volgt:

  • Indien de annulering wordt ontvangen meer dan 30 kalenderdagen voor de datum van de opleiding waarop ingeschreven werd, dan wordt het inschrijvingsgeld teruggestort onder aftrek van 50 euro uit hoofde van vergoeding voor administratiekosten.
  • Indien de inschrijver zijn inschrijving annuleert tussen de 7 en 30 dagen voor de datum van de opleiding, dan is de inschrijver ons een verbrekingsvergoeding van 90 % van het inschrijvingsgeld verschuldigd.
  • Indien de inschrijver minder dan 7 kalenderdagen voor de start van de activiteit annuleert, wordt er geen terugbetaling uitgevoerd, dit ongeacht de reden van annulatie.

VHYP garandeert de veiligheid van uw gegevens.

(optioneel)
  • Ik werk met mensen in een ambulante of klinische setting
  • Ik heb de intentie om hypnose enkel te gebruiken binnen het bij mijn beroepsgroep aangegeven kader; ik wil enkel met hypnose behandelen en begeleiden wat ik ook zonder hypnose kan en mag behandelen en begeleiden
  • De informatie waarmee ik me presenteer (b.v. op internet) is in overeenstemming met de door mij aangegeven intentieverklaring (punt c) en de ethische code van de VHYP (zie website Over Vhyp > Doelstelling en Ethiek)
Annuleren