Sinds 1982
De VHYP startte in 1982 als de VATHYP: Vlaamse Vereniging voor Autogene Training en Hypnotherapie. In 1997 werd de naam veranderd in VHYP om het specifieke gebruik van hypnose te benadrukken.

Doelstelling

De Vlaamse Wetenschappelijke HypnoseVereniging (VHYP) heeft als doel de studie, beoefening en ontwikkeling van wetenschappelijke hypnose te bevorderen.

VHYP stimuleert en organiseert wetenschappelijke activiteiten (zoals studiedagen en congressen), onderzoek en publicaties.

VHYP groepeert professionele hulpverleners en zorgverstrekkers, werkzaam op het gebied van de lichamelijke en/of geestelijke gezondheidszorg, die gebruik maken van hypnose en biedt hen een academisch-wetenschappelijk verantwoorde opleiding in hypnose en hypnotische communicatie.

Om lid te worden van VHYP dient de kandidaat te beantwoorden aan bepaalde toelatingscriteria en de hypnoseopleiding te volgen. 
Bij het volgen van de basismodule is men voor het lopende jaar vhyp lid en wordt men na het met succes afronden van de basis opleiding aspirant-lid.
 Na de volledige opleiding kan men gewoon lid worden.

 Het lidgeld is vanaf 2012 vastgelegd op 65 euro/jaar  en biedt de volgende voordelen:


© 2017 VHYP. Alle rechten voorbehouden. Web realisatie: Rex Media