Algemene Voorwaarden

Een opleiding gaat door bij voldoende aantal inschrijvingen. Indien de opleiding niet doorgaat, verwittigen wij jou ten laatste twee weken op voorhand. Je krijgt het inschrijvingsgeld volledig terug.
Indien jij annuleert, geldt terugbetaling als volgt:

  • Indien de annulering wordt ontvangen meer dan 30 kalenderdagen voor de datum van de opleiding waarop ingeschreven werd, dan wordt het inschrijvingsgeld teruggestort onder aftrek van 50 euro uit hoofde van vergoeding voor administratiekosten.
  • Indien de inschrijver zijn inschrijving annuleert tussen de 7 en 30 dagen voor de datum van de opleiding, dan is de inschrijver ons een verbrekingsvergoeding van 90 % van het inschrijvingsgeld verschuldigd.
  • Indien de inschrijver minder dan 7 kalenderdagen voor de start van de activiteit annuleert, wordt er geen terugbetaling uitgevoerd, dit ongeacht de reden van annulatie.