Hypnosebehandeling?

Wat is Hypnose?
Hypnose is een hulpmiddel in de medische wereld en in psychotherapie. Er gebeurt wereldwijd heel veel onderzoek om de effecten, en de werking van de therapeutische hypnose te onderzoeken. In hypnose kunnen bepaalde lichamelijke en psychische processen beïnvloed worden. Dit is geen show, geen theater, geen duistere magie of hocus-pocus ... hypnose. Alle hypnose is ‘zelf’hypnose’; u heeft zelf invloed op wat er in hypnose gebeurt !
Hypnose is geen toestand van slaap, en ook geen bewusteloosheid. In hypnose is er een ‘veranderd’ bewustzijn waarbij u de aandacht naar binnen richt op innerlijke processen, beelden en ervaringen. In hypnose zijn uw hersenen actief werkzaam. Uw creativiteit en uw probleemoplossend vermogen verhoogt,. U bent meer vatbaar voor suggesties die u zichzelf geeft. U kan op een andere manier dan door ‘wilskracht’ uw doelen bereiken. Voor de meeste mensen is hypnose een aangename, ontspannende ervaring.Hoe leert u Hypnose ?
U leert dit best met een ervaren en deskundige arts psychotherapeut, die u als een ‘gids’ kan leiden in deze nieuwe ervaring. Een goede relatie van vertrouwen is belangrijk om in hypnose te kunnen en durven gaan. In de moderne of nieuwe hypnose gebeurt elke stap in overleg. U heeft als cliënt/patiënt kennis van wat er zal gebeuren. U krijgt inspraak in de keuze van verschillende therapiestappen, en doelen. U leert ook hoe u zelf in hypnose kan gaan. Therapie onder hypnose is een leerproces en met hypnose kan u stap voor stap uw problemen aanpakken, of naar uw doelen toe werken. Hypnose is geen instant wondermiddel. Met hypnose kunnen bepaalde therapieprocessen versneld worden.

Waarom werken met hypnose ?
Hypnose is nuttig om allerlei symptomen te beïnvloeden. Dit kan door suggesties die uw therapeut, of die u zichzelf geeft. U kan ook verandering ervaren door bepaalde verhalen, of metafore beelden die aangereikt worden door uw therapeut, en waar u zichzelf in herkent. Indien het wenselijk is voor uw therapie kan in hypnose, naar de oorsprong van bepaalde conflicten of symptomen gezocht worden. Langs hypnose kan u meer harmonie vinden in uzelf, en toegang krijgen tot allerlei innerlijke hulpbronnen die u heeft, om problemen te overwinnen.

pdfHypnose voor artsen

pdfHypnose voor psychiaters

pdfHypnose voor tandartsen

pdfHypnose voor masters in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

pdfHypnose voor maatschappelijk werkers en sociaal verpleegkundigen met psychotherapie opleiding

pdfHypnose voor masters in psychologie en menswetenschappen

Hypnose is nuttig in de geneeskunde. Hypnose helpt bij de behandeling of beïnvloeding van pijn. Zowel bij acute pijn als bij chronische pijn kan hypnose een nuttige hulp zijn. Hypnose is werkzaam bij de behandeling van psychosomatische ziekten, hoge bloeddruk, "irritable bowel syndrome". Hypnose is nuttig bij de invloed op stress, en geeft bijkomende therapeutische mogelijkheden bij eetstoornissen en verslaving. Hypnose vergemakkelijkt chirurgische ingrepen, technische medische onderzoeken, tandheelkundige behandelingen. Hypnose is nuttig in psychotherapie. Hypnose wordt ingepast in behandeling van angst, eetstoornissen, verslaving, tekort aan zelfvertrouwen, faalangst, fobieën. Hypnose helpt bij prestatieverbetering, in sport en werksituaties. Systematisch werken met zelfhypnose verbetert het niveau van welzijn.Alle hypnose is zelfhypnose. U laat zich best begeleiden door een deskundige bij het leren werken met hypnose. Nadien kan u met zelfhypnose alle voordelen en resultaten zelf bereiken. Als u werkt met hypnose, zal hypnose voor u werken !

Referentie : Wilfried van Craen, Wetenschappelijke Hypnose. Uitgeverij Luster.