HYPNOSE BASISOPLEDING najaar 2021

Totaal

Dag 3 met ERIK DE SOIR

HYPNOTISCHE COMMUNICATIE – WAT IS ANDERS ONDER HYPNOSE?  {herhaling van trance tekens}

POSITIEF TAALGEBRUIK
{herhaling}

ALGEMENE INDUCTIEMETHODES & ONTDEKKENDE TECHNIEKEN – deel 1

SLIDES OVER TEKENS VAN HYPNOSE EN HYPNOTISCHE (POSITIEVE COMMUNICATIE)

Kennismakingsronde – Inventaris van vragen – Hoe zal het werken met hypnose mijn praktijk veranderen?


GROEPSGESPREK

Het inpassen van hypnose in een psychotherapiesessie - Gebruik en indicatie - Bespreking met de cliënt

Theoretische uitleg, illustratie en oefeningen in subgroepen

ALGEMENE INDUCTIEMETHODES – MAAK EEN SELECTIE – VOLG DE VERSCHILLENDE STAPPEN VAN DE GEKOZEN INDUCTIEMETHODE EN WERK ROND DE ONDERSTAANDE VRAGEN

(Hoofdstuk 2: Algemene inducties. In Moderne hypnotherapie (J.M. CLADDER & J.W.M. LENS). Swets & Zeitlinger, 1986. Lisse. ISBN 90 265 06007)

PROGRESSIEVE RELAXATIE MET OOGCATALEPSIE-FEEDBACK

PASSIVITEITSINDUCTIE VAN DETHLEFSEN

ADEMFANTASIE VAN ALMAN

LICHTFANTASIE INDUCTIE VAN KRYSTAL

Intervisie opdracht deel 1

 • Oefenen met de 5-4-3-2-1 techniek in groepjes met therapeut, cliënt, assistent-therapeut, observator
 • Oefenen met de 3-2-1-2-3 techniek in groepjes met therapeut, cliënt, assistent-therapeut, observator
 • Nabespreking, ervaring van de cliënt, ontdekken van favoriete inductie, effect (ritme) van deductie
 • Bij elke oefening nadenken bij welke cliënt je dit eventueel zou kunnen gebruiken en hoe die daar tegenover zou staan.

Graag krijg ik een klein verslag van de bijeenkomst.

ONTDEKKENDE METHODES & HERVONDEN HERINNERINGEN: deel 1

Hypnose en het terugvinden van ‘vergeten herinneringen’ – Gevaren van de suggestie – Blog EOS

DE AFFECTBRUG

Regressietechniek waarbij een sterke emoties wordt gebruik als brug naar het verleden. Uitleg en demo. Basisscript wordt aangeleverd.

DE ZINNETJESMETHODE VAN NETHERTON

Regressietechniek om emotionele verwondingen of traumatische gebeurtenissen op te sporen. Uitleg en demo.

Basisscript wordt aangeleverd.

DE EGOTOESTAND VAN WATKINS

Methode bij patiënten die zich gedragen op een wijze die ze eigenlijk helemaal niet willen. Uitleg en demo.

Basisscript wordt aangeleverd.

Oefeningen IN SUBGROEPEN

Kies een van de bovenstaande methodes.

Maak gebruik van de verschillende stappen van een hypnose: inductie – verdieping – trancewerk – deductie.

Motiveer waarom je bij een bepaalde problematiek voor een van deze drie methodes kiest

Intervisie opdracht deel 2

 • Beschrijf in je intervisieverslag minstens twee van de bovenstaande ontdekkende technieken
 • Welke uitdagingen/hindernissen heb je ervaren bij het gebruik van de geselecteerde technieken?
 • Welke indicaties zie je voor het werken met de geselecteerde technieken?
 • Hoe zou je deze techniek inpassen in je (psycho)therapeutische aanpak?

Graag krijg ik een klein verslag van de bijeenkomst.

 

 

 

Omschrijving


Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt het gebruik van hypnose als therapeutische aanvulling op het medisch en psychotherapeutisch werk, o.a. voor een betere angst-, stress- en pijncoping. Onderzoek toont eveneens aan dat hypnose bepaalde lichamelijke en psychische processen gunstig beïnvloedt. Het gerichte hypnotische communicatieproces speelt overigens een rol in het activeren en versterken van de persoonlijke hulpbronnen, processen en vaardigheden. Deze opleiding verschaft je een basispakket aan tools en methodes om als arts, psycholoog of psychotherapeut van start te gaan in een klinische en/of medische werksetting. Vervolgmodules rond specifieke toepassingsgebieden binnen je werkdomein vervolledigen je curriculum.

Lesgevers

Dr Nicole Ruysschaert is psychiater-psychotherapeut, hypnosedeskundige, opleider en supervisor hypnose, Ericksoniaanse hypnose en psychotrauma. Zij is EMDR practitioner, solution-focused therapeute en CBT-therapeute. Zij is past-president van ESH en VHYP, bestuurslid van VHYP en ISH International Society of Hypnosis. Naast een langdurige ervaring in klinische praktijk, geeft ze opleidingen en supervisie in hypnose in binnen- en buitenland. Zij geeft op talrijke internationale congressen opleidingen, lezingen en workshops over hypnose, zowel in diverse Europese landen als ook in de USA, Canada, China en Iran. Zij ijvert sinds meer dan 30 jaar voor integratie van werk met hypnose in medische en psychotherapeutische settings in binnen- en buitenland.Erik De Soir is Doctor in de Psychologie (Universiteit Utrecht) en Doctor in de Sociale en Militaire Wetenschappen (Koninklijke Militaire School). Hij is Voorzitter van de VHYP en specialiseerde zich in de crisispsychologie en in de psychotraumatologie en verricht onderzoekswerk naar de effecten van traumatisering. In de schoot van www.dewegwijzer.org begeleidt hij al vele jaren getroffenen van vroegkinderlijke chronische traumatisering, verkeersongevallen, branden, collectieve noodsituaties en oorlogssituaties. Hij is als operationeel brandweerpsycholoog verbonden aan de Hulpverleningszone Noord-Limburg en doceert crisispsychologie, crisiscommunicatie en crisisbeheer aan universiteiten in binnen- en buitenland.

Data 2021 en tijd

Vrijdagen 17/9 - 8/10 - 22/10 - 12/11 en 26/11 2021
Werktijden 9.30 – 17u
Vijf tussentijdse zelf te plannen intervisies van minimaal 2 uur.

Locatie

Congres centrum UPC-KU Leuven, Leuvensesteenweg 517, 3070 Kortenberg
Indien Covid 19 dit toelaat. Zoniet online via ZOOM

Deelnamevoorwaarden

1. Tot de doelgroep behoren
a. Voor het curriculum hypnose bij medische behandeling : artsen, tandartsen, master of bachelor in de verpleegkunde en vroedkunde, master in revalidatiewetenschappen en kinesitherapie/fysiotherapie.
b. Voor het curriculum hypnose bij psychotherapie: psychiaters (in opleiding), master (licentiaat) in de psychologie en menswetenschappen, Met langdurige, erkende psychotherapie-opleiding: master sociaal werk, bachelor in de toegepaste psychologie, bachelor maatschappelijk werk, sociaal en psychiatrisch verpleegkundigen.
2. Relevant klinisch werk doen.

Inhoud en doelstellingen

Na deze opleiding, kunnen de cursisten:

1. Verschillende vormen van hypnose toepassen, de juiste afstemming creëren, verschillende inductie- en verdiepingsmethoden toepassen, de juiste therapeutische suggesties formuleren, werken met ankers, kenmerken van hypnose herkennen en opwekken;
2. Verschillende methodes voor ik-versterking toepassen en de adequate hulpbronnen activeren;
3. De juiste verhalen en metaforen (voor het werken in trance) creëren, met de cliënt communiceren tijdens hypnose;
4. Het gebruikskader van hypnose en de bijbehorende ethische overwegingen uitleggen en toepassen en de (contra)indicaties en wetenschappelijke onderbouw van (zelf)hypnose verduidelijken en illustreren aan de hand van casuïstiek en onderzoek.

Methode

Literatuur, slides, scripts, live demo, video, praktijkoefeningen

Vervolg

Deze opleiding geeft de basis mee voor het volgen van vervolgmodules.

Deelnameprijs en inschrijving

565,- euro, hierin zit het lidgeld tot het einde van het kalenderjaar inbegrepen. Inschrijving via de website.

Accreditering: wordt aangevraagd voor artsen.Klik hier om de flyer als pdf te downloaden.


Tevens hebben wij een ander type basisopleiding: Hypnotische communicatie in medische settings. Klik hier voor een overzicht van de verschillen

Activiteit tijden

17 Sep 2021 2:30 AM

26 Nov 2021 10:00 AM

Lesgevers

 • Erik de Soir
 • Nicole Ruysschaert

Activiteit sectie
Activiteit tijden

17 Sep 2021 2:30 AM

17 Sep 2021 10:00 AM

Lesgevers

 • Nicole Ruysschaert

Activiteit tijden

08 Oct 2021 2:30 AM

08 Oct 2021 10:00 AM

Lesgevers

 • Erik de Soir

Activiteit tijden

22 Oct 2021 2:30 AM

22 Oct 2021 10:00 AM

Lesgevers

 • Nicole Ruysschaert

Activiteit tijden

12 Nov 2021 2:30 AM

12 Nov 2021 10:00 AM

Lesgevers

 • Erik de Soir

Activiteit tijden

26 Nov 2021 2:30 AM

26 Nov 2021 10:00 AM

Lesgevers

 • Nicole Ruysschaert

Registratie

€565.00

€565.00

Gelieve in te loggen om in te schrijven

Log hier in

Voor inschrijving heeft u een VHYP account nodig. Indien u die nog niet heeft, klikt u op de knop 'Registreer'.

Registreer
© 2017 VHYP. Alle rechten voorbehouden. Web realisatie: Rex Media