HYPNOSE BASISOPLEDING voorjaar 2021

Omschrijving


Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt het gebruik van hypnose als therapeutische aanvulling op het medisch en psychotherapeutisch werk, o.a. voor een betere angst-, stress- en pijncoping. Onderzoek toont eveneens aan dat hypnose bepaalde lichamelijke en psychische processen gunstig beïnvloedt. Het gerichte hypnotische communicatieproces speelt overigens een rol in het activeren en versterken van de persoonlijke hulpbronnen, processen en vaardigheden. Deze opleiding verschaft je een basispakket aan tools en methodes om als arts, psycholoog of psychotherapeut van start te gaan in een klinische en/of medische werksetting. Vervolgmodules rond specifieke toepassingsgebieden binnen je werkdomein vervolledigen je curriculum.

Lesgevers

Nicole Ruysschaert is psychiater, ex-voorzitter en huidig bestuurslid van de VHYP. Ze is psychotherapeute (CBT-therapeute) en EMDR practitioner. Als opleider en supervisor in hypnose geeft ze de Basisopleiding, Hypnotische communicatie in medische settings en Voortgezette Modules m.b.t. integratie van hypnose in psychotherapie, stress, burnout, prestatieverbetering, psychotrauma en Ericksoniaanse hypnose. Zij is Past-President van European Society for Hypnosis en Board Member van de International Society of Hypnosis. Naast een eigen klinische praktijk spreekt ze op congressen en geeft ze ook opleidingen en supervisie in hypnose in binnen- en buitenland.s psychiater-psychotherapeut, EMDR practitioner en CBT-therapeute. Zij is opleider en supervisor in hypnose en psychotraumatologie. Zij is past-president van ESH en VHYP, bestuurslid van VHYP en ISH International Society of Hypnosis. Naast een klinische praktijk geeft ze opleidingen en supervisie in hypnose in binnen- en buitenland.Erik De Soir is Doctor in de Psychologie (Universiteit Utrecht) en Doctor in de Sociale en Militaire Wetenschappen (Koninklijke Militaire School). Hij specialiseerde zich in de crisispsychologie en in de psychotraumatologie en verricht onderzoekswerk naar de effecten van traumatisering. In de schoot van De Weg Wijzer – Expertisecentrum voor Trauma- en Rouwbegeleiding (in Leopoldsburg) – begeleidt hij al vele jaren getroffenen van vroegkinderlijke chronische traumatisering, verkeersongevallen, branden, collectieve noodsituaties en oorlogssituaties. Hij is als operationeel brandweerpsycholoog verbonden aan de Hulpverleningszone Noord-Limburg en doceert crisispsychologie, crisiscommunicatie en crisisbeheer aan universiteiten in binnen- en buitenland.

Data 2021 en tijd

Vrijdagen 15/1/21 - 5/03 - 12/03 -  2/4 en 30/4 online ZOOM opleiding
Werktijden 9.30 – 17u
Vijf tussentijdse zelf te plannen intervisies van minimaal 2 uur.

Locatie

ZOOM opleiding

Deelnamevoorwaarden

1) Tot de doelgroep behoren: psychiaters (in opleiding), artsen, tandartsen, master (licentiaat) in de psychologie en menswetenschappen, master of bachelor in de verpleegkunde en vroedkunde, master in revalidatiewetenschappen en kinesitherapie/fysiotherapie. Met langdurige, erkende psychotherapie-opleiding: master sociaal werk, bachelor in de toegepaste psychologie, bachelor maatschappelijk werk, sociaal en psychiatrisch verpleegkundigen. 2) Relevant klinisch werk doen.

Inhoud en doelstellingen

Na deze opleiding, kunnen de cursisten:

1. Verschillende vormen van hypnose toepassen, de juiste afstemming creëren, verschillende inductie- en verdiepingsmethoden toepassen, de juiste therapeutische suggesties formuleren, werken met ankers, kenmerken van hypnose herkennen en opwekken;
2. Verschillende methodes voor ik-versterking toepassen en de adequate hulpbronnen activeren;
3. De juiste verhalen en metaforen (voor het werken in trance) creëren, met de cliënt communiceren tijdens hypnose;
4. Het gebruikskader van hypnose en de bijbehorende ethische overwegingen uitleggen en toepassen en de (contra)indicaties en wetenschappelijke onderbouw van (zelf)hypnose verduidelijken en illustreren aan de hand van casuïstiek en onderzoek.

Methode

Literatuur, slides, scripts, live demo, video, praktijkoefeningen

Vervolg

Deze opleiding geeft de basis mee waarna je het curriculum kan verderzetten door het volgen van vervolgmodules.
Curriculum hypnose bij medische behandelingen: artsen, tandartsen, master (licentiaat) in de psychologie en menswetenschappen, master of bachelor in de verpleegkunde en vroedkunde, master in revalidatiewetenschappen en kinesitherapie/fysiotherapie.
Curriculum hypnose bij psychotherapie : psychiaters (in opleiding), master (licentiaat) in de psychologie en menswetenschappen, master sociaal werk, bachelor in de toegepaste psychologie, bachelor maatschappelijk werk, sociaal en psychiatrisch verpleegkundigen met een erkende langdurige vooropleiding in psychotherapie.

Deelnameprijs en inschrijving

565,- euro, hierin zit het lidgeld tot het einde van het kalenderjaar inbegrepen. Inschrijving via de website.

Accreditering : wordt aangevraagd voor artsen.Klik hier om de flyer als pdf te downloaden.


Tevens hebben wij een ander type basisopleiding: Hypnotische communicatie in medische settings. Klik hier voor een overzicht van de verschillen

Activiteit tijden

15 Jan 2021 9:30 AM

30 Apr 2021 17:00 PM

Lesgevers

 • Erik de Soir
 • Nicole Ruysschaert

Activiteit sectie
Activiteit tijden

15 Jan 2021 9:30 AM

15 Jan 2021 17:00 PM

Lesgevers

 • Nicole Ruysschaert

Activiteit tijden

05 Mar 2021 9:30 AM

05 Mar 2021 17:00 PM

Lesgevers

 • Nicole Ruysschaert

Description

Dag 3 (pm) ERIK DE SOIR

HYPNOTISCHE COMMUNICATIE – WAT IS ANDERS ONDER HYPNOSE? – herhaling van trance tekens – POSITIEF TAALGEBRUIK –

ALGEMENE INDUCTIEMETHODES & ONTDEKKENDE TECHNIEKEN
– deel 1

SLIDES OVER TEKENS VAN HYPNOSE EN HYPNOTISCHE (POSITIEVE COMMUNICATIE)

Kennismakingsronde – Inventaris van vragen – Hoe zal het werken met hypnose mijn praktijk veranderen?

Inventaris van vragen over het digitaal systeem van VHYP – voorbereiding van leersessie met RexMedia

Oefeningen break-out rooms

Herkennen van zichtbare trance-reacties

ALGEMENE INDUCTIEMETHODES – MAAK EEN SELECTIE – VOLG DE VERSCHILLENDE STAPPEN VAN DE GEKOZEN INDUCTIEMETHODE EN WERK ROND DE ONDERSTAANDE VRAGEN

(Hoofdstuk 2: Algemene inducties. In Moderne hypnotherapie (J.M. CLADDER & J.W.M. LENS). Swets & Zeitlinger, 1986. Lisse. ISBN 90 265 06007)

 

PROGRESSIEVE RELAXATIE MET OOGCATALEPSIE-FEEDBACK

PASSIVITEITSINDUCTIE VAN DETHLEFSEN

ADEMFANTASIE VAN ALMAN

LICHTFANTASIE INDUCTIE VAN KRYSTAL

 

Waar merk je aan dat iemand in hypnose is?


“Ik ben niet in hypnose geweest want…”

– Ik heb alles nog gehoord.

– Ik kon ieder moment weer m’n ogen opendoen.

– Ik kon me niets voorstellen van wat u zei.

– Ik heb uw stem af en toe niet gehoord.

– Ik was in slaap gevallen denk ik.


Je eigen vraag of de persoon in hypnose is geweest

– De cliënt bewoog regelmatig tijdens hypnose.

– De cliënte sloot de ogen niet of deed de ogen open.

– De cliënt sprak tijdens hypnose.

 

Navraag

1) Heeft u zich veilig en op uw gemak gevoeld?

2) Hoe lang heeft het voor uw gevoel geduurd? (tijdsdistortie?)

3) Hoe was uw lichamelijke gewaarwording? (ideosensorische reacties)

4) Wat kan u zich herinneren? (amnesie)

 

Opmerkingen? Notities?

Wat heb ik nu al geleerd?

 

Checklist van zichtbare trance-indicaties

 

Ideomotorische reacties: ademhaling, houding, vingersignalen, armlevitatie

Reageren op trance-logica

Selectieve aandacht

Spierrelaxatie

Twitches

Nat worden van de ogen

Bewegen van de ogen achter de gesloten oogleden

Verandering in ademhaling/hartslag

Kaakrelaxatie

Katalepsie, niet meer kunnen bewegen/spreken

Gapen

Boeren

Plotselinge geluiden maken

Tranen of neusloop terwijl in niet-hypnotische toestand die afgeveegd zouden worden

Overige

 

Kan je een uitleg geven WAAROM net dit tekenen van ‘hypnotische trance’ zijn?

Positief taalgebruik (taal bijsturen – rol observator)

 

 

Vormen van hypnotisch taalgebruik

Opmerkingen

 

positief taalgebruik

 

 

 

met zekere inhoud, zekere waarheden; yes set

 

 

 

mogelijkheden/keuzes geven; ‘misschien’

 

 

 

zintuigelijk (VAKOG)

 

 

 

Non-verbale en paralinguïstische aspecten

 

 

houding

 

 

 

stemmodulatie: intonatie, tempo, stiltes

 

 

 

congruent

 

 

 

vanzelfsprekend

 

 

 

geruststellend

 

 

 

motiverend

 

 

 

nieuwsgierig makend

 

 

 

bekrachtigend

 

 

 

speels, licht

 

 

 

AANVULLINGEN – VERBETERLIJST VOOR POSITIEF TAALGEBRUIK

Roze olifant > “niet/geen”. Richt de aandacht naar het gewenste. Principe van utilisatie. Aanspreken van hulpbronnen en benoemen van wat zich voordoet om vervolgens te verdiepen.

 

Negatief

Positief

Wees niet bang.

 

Maak je geen zorgen.

 

Niet te snel ademen.

 

Dat kan geen kwaad.

 

Dat is niet erg.

 

Dat geeft niet.

 

Geen probleem.

 

Ik wil niet meer dat je liegt.

 

Doe niet zo moeilijk.

 

Stel je niet aan.

 

Trek het je niet aan.

 

Je staat er niet alleen voor.

 

Doe niet zo stom/belachelijk/kinderachtig/flauw.

 

Geen twijfel aan

 

Aarzel niet.

 

Dat is niet mis.

 

Je bent niet alleen.

 

Ik laat je niet in de steek.

 

Niet uitstellen.

 

Je hoeft je niet schuldig te voelen.

 

Je hoeft dit niet persoonlijk op te nemen

 

Neem dat niet te zwaar op.

 

Je hoeft je niet te schamen.

 

Je hoeft niet bang te zijn voor gezichtsverlies.

 

Het is weer verkeerd gegaan.

 

Ik wil me niet meer slecht voelen.

 

Ik wil niet meer wantrouwen.

 

Wil je vanaf nu niet meer automutileren?

 

We gaan het er niet meer over hebben.

 

Geen obstakels/hindernissen.

 

U wil graag geen hoofdpijn meer hebben?

 

Je mag niet bewegen.

 

De kans is groot dat het even pijn gaat doen.

 

Niet schrikken hoor.

 

Neem me niet kwalijk.

 

Stoor ik? schikt het als ik je stoor

 

Ben je niet misselijk? Zeker niet misselijk? Moet je misschien braken?

 

Doet het geen pijn? Zeker dat je geen pijn hebt?

 

Vergeet niet dat te doen.

 

Met dit geneesmiddel kan je je wat draaierig of duizelig voelen, je kan ook last van je maag krijgen, of je algemeen slecht gaan voelen, mogelijk ook een brandend gevoel in je maag.

 

Wanneer je moet braken, laat het me dan weten.

 

Je mag niet overgeven.

 

U mag echt niet meer roken.

 

Vanaf nu moet u niet meer ongezond leven.

 

Niet meer in die valkuil trappen.

 

De Niet meer door het lint-groep

 

Depressiegroep

 

De Uit de schaduw-groep

 

Afdeling Depressie, Angst, Eetstoornissen, …

 

Dit is een medicijn tegen uw psychose

 

Dit is een medicijn/therapie tegen uw manie

 

Ontremd

 

We gaan voor u een oplossing zoeken

 

Dit is een therapie tegen uw hoofdpijn.

 

Dit is een therapie tegen uw depressie.

 

Dit is een therapie tegen uw angst.

 

Daar heb ik geen probleem mee

 

Je hoeft je niet minder dan een ander te voelen.

 

Dat verandert niet.

 

We gaan je niet alleen laten hoor.

 

Laat je niet gek maken.

 

Laat het je niet raken.

 

Trek het je niet aan.

 

Je hoeft niet zo te stressen.

 

Je niet haasten.

 

Neem me niet kwalijk.

 

Laat je niet gek maken.

 

Zit niet zo op m’n huid.

 

Doe niet zo zwaar op de hand

 

Niet zo mee zitten.

 

Deze opdracht zal aan het begin van dag bondig besproken worden.

DEMO groepsinductie 5-4-3-2-1 techniek

 • 5-4-3-2-1 techniek voor het beheer van stress, angst en paniek
 • Nabespreking
 • Bespreking van het zandlopermodel of de 3-2-1 <-> 1-2-3 techniek

Handouts

 • Slides in VHYP huisstijl (beschikbaar op het digitaal systeem)

intervisie opdrachten

 • Het beschrijven van zichtbare trance reacties en hoe de cliënt zich daarvan bewust is
 • Het aanvullen van de lijst met te verbeteren uitdrukkingen in positief taalgebruik
 • Oefenen met de 5-4-3-2-1 techniek in groepjes met therapeut, cliënt, assistent-therapeut, observator
 • Oefenen met de 3-2-1-2-3 techniek in groepjes met therapeut, cliënt, assistent-therapeut, observator
 • Nabespreking, ervaring van de cliënt, ontdekken van favoriete inductie, effect (ritme) van deductie
 • Bij elke oefening nadenken bij welke cliënt je dit eventueel zou kunnen gebruiken en hoe die daar tegenover zou staan.

Graag krijg ik een klein verslag van de bijeenkomst.


Inleiding OVER ONTDEKKENDE METHODES – HERVONDEN HERINNERINGEN (…)

Hypnose en het terugvinden van ‘vergeten herinneringen’ – Gevaren van de suggestie – Blog EOS

DE AFFECTBRUG

Regressietechniek waarbij een sterke emoties wordt gebruik als brug naar het verleden. Uitleg en demo. Basisscript wordt aangeleverd.

DE ZINNETJESMETHODE VAN NETHERTON

Regressietechniek om emotionele verwondingen of traumatische gebeurtenissen op te sporen. Uitleg en demo.

Basisscript wordt aangeleverd.

De egotoestand van watkins

Methode bij patiënten die zich gedragen op een wijze die ze eigenlijk helemaal niet willen. Uitleg en demo.

Basisscript wordt aangeleverd.

Oefeningen Break-out

Kies een van de bovenstaande methodes.

Maak gebruik van de verschillende stappen van een hypnose: inductie – verdieping – trancewerk – deductie.

Motiveer waarom je bij een bepaalde problematiek voor een van deze drie methodes kiest

Intervisie opdrachten

 • Beschrijf in je intervisieverslag minstens twee van de bovenstaande ontdekkende technieken
 • Welke uitdagingen/hindernissen heb je ervaren bij het gebruik van de geselecteerde technieken?
 • Welke indicaties zie je voor het werken met de geselecteerde technieken?
 • Hoe zou je deze techniek inpassen in je (psycho)therapeutische aanpak?

Graag krijg ik een klein verslag van de bijeenkomst.

Activiteit tijden

12 Mar 2021 9:30 AM

12 Mar 2021 17:00 PM

Lesgevers

 • Erik de Soir
 • Nicole Ruysschaert

Description

Bespreking intervisie verslagen

Bondige voorstelling van het werk in intervisiegroepen? Lessons learned? Vragen uit de groep?

 

Inleiding OVER ONTDEKKENDE METHODES – HERVONDEN HERINNERINGEN (…)

Hypnose en het terugvinden van ‘vergeten herinneringen’ – Gevaren van de suggestie – Blog EOS

DE AFFECTBRUG

Regressietechniek waarbij een sterke emoties wordt gebruik als brug naar het verleden. Uitleg en demo. Basisscript wordt aangeleverd.


DE ZINNETJESMETHODE VAN NETHERTON

Regressietechniek om emotionele verwondingen of traumatische gebeurtenissen op te sporen. Uitleg en demo.

Basisscript wordt aangeleverd.


De egotoestand van watkins

Methode bij patiënten die zich gedragen op een wijze die ze eigenlijk helemaal niet willen. Uitleg en demo.

Basisscript wordt aangeleverd.


Oefeningen Break-out

Kies een van de bovenstaande methodes.

Maak gebruik van de verschillende stappen van een hypnose: inductie – verdieping – trancewerk – deductie.

Motiveer waarom je bij een bepaalde problematiek voor een van deze drie methodes kiest


Intervisie opdrachten

 • Beschrijf in je intervisieverslag minstens twee van de bovenstaande ontdekkende technieken
 • Welke uitdagingen/hindernissen heb je ervaren bij het gebruik van de geselecteerde technieken?
 • Welke indicaties zie je voor het werken met de geselecteerde technieken?
 • Hoe zou je deze techniek inpassen in je (psycho)therapeutische aanpak?

Graag krijg ik een klein verslag van de bijeenkomst.


Herhaling: het gebruik van hypnose in de psychotherapie - proces

VERVOLG: ALGEMENE INDUCTIEMETHODES – DEEL 2

VERWARRINGSINDUCTIE VAN CHEECK EN LECRON

NATURALISTISCHE INDUCTIE VAN ARAOZ

GEFRACTIONEERDE INDUCTIE VAN LANGEN

 

ONTDEKKENDE TECHNIEKEN – DEEL 1 en 2

DE IDEOMOTORISCHE VRAGEN VAN LECRON

HET GEBRUIK VAN PROGRESSIES BIJ KEUZEPROBLEMEN – SUBJECTIEVE BIOFEEDBACK

Activiteit tijden

02 Apr 2021 9:30 AM

02 Apr 2021 17:00 PM

Lesgevers

 • Erik de Soir

Activiteit tijden

30 Apr 2021 9:30 AM

30 Apr 2021 17:00 PM

Lesgevers

 • Erik de Soir
 • Nicole Ruysschaert

Registratie

€565.00

€565.00

Gelieve in te loggen om in te schrijven

Log hier in

Voor inschrijving heeft u een VHYP account nodig. Indien u die nog niet heeft, klikt u op de knop 'Registreer'.

Registreer
© 2017 VHYP. Alle rechten voorbehouden. Web realisatie: Rex Media